Društvo

Sutra je državni praznik: Šta ako vam je radni dan?

FOTO:Boom93/S.Lisac

FOTO:Boom93/S.Lisac

U petak 11. novembra obeležava se državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu. <a href="https://boom93.rs/info/drustvo/u-petak-je-dan-primirja-ko-ce-raditi-a-kome-je-ovo-slobodan-dan/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Kao što je Boom93 juče pisao, službe lokalne samouprave, kao i državna preduzeća sutra neće raditi</strong>,</a> ali će ovaj dan biti radni za zaposlene u prodavnicama i megamarketima.

Šta ako morate da radite na državni praznik?

Zaposleni ima pravo da odsustvuje na dan praznika za koji je zakonom propisano da se ne radi i za to vreme ostvaruje pravo na naknadu zarade, odnosno ako radi na dan praznika ostvaruje pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika samo za onoliko dana koliko je Zakonom propisano da se taj praznik praznuje.

S obzirom da je Zakonom propisano da se državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje jedan dan i pravo na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad na ovaj dan državnog praznika zaposleni može da ostvari samo za jedan dan.

Dodatno, poslodavci vam mogu ponuditi i „zamenski“ slobodan dan, ukoliko vaše radno vreme ne može drugačije da se organizuje. Sve je naravno, stvar dogovora sa vašim poslodavcem, ali mu ukažite ukoliko mislite da vaša zakonska prava nisu ispoštovana.

Prema Zakonu o radu, zaposleni koji radi na dan praznika koji je po zakonu neradan dan ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 110 odsto od osnovice.

Osnovicu za obračun uvećane zarade čini osnovna zarada utvrđena u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Uvećanje od 110 odsto primenjuje se na ugovorenu satnicu, te zaposleni prima 100 odsto redovne zarade (dnevnice) + 110 odsto redovne zarade (dnevnice).

Zaposleni koji radi na dan državnog praznika praktično će primiti 210 odsto ugovorene dnevnice ako tog dana bude raspoređen na rad.

Koje smo neradne dane imali ove godine

Podsećanja radi, polovinom februara u Srbiji takođe imamo dva neradna dana, 15. i 16. februar. To će biti utorak i sreda i tada se slavi državni rpaznik Dan državnosti.

Zatim, za pravoslavne uskršnje praznike koji su ove godine od 22. do 25. aprila, neradni su petak, 22. april, i ponedeljak 25. april.

Praznik rada, 1. maj, će 2022. godine biti u nedelju. On će se praznovati i u ponedeljak i u utorak, koji će biti neradni dani.

Nakon Praznika rada, prvi neradni dan je 11. novembar, petak, kada se slavi Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Kada su u pitanju katolički praznici, neradni su 15, 16, 17. i 18. april, katolički Uskrs i 25. decembar, katolički Božić.