Društvo

U knjižarama u Požarevcu još uvek nema Konkursa i Informatora za upis u srednje škole

Foto: S. Lisac

Foto: S. Lisac

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2023/24. godinu, koji je objavio „Prosvetni pregled“ u prodaji je od srede, 24. maja u knjižarama širom Srbije.

Cena Konkursa je 350, a Informatora 300 dinara i ista je kao i prošle godine.

U knjižarama u Požarevcu ih još uvek nema u prodaji.

Kako saznajemo u nekoliko knjižara u gradu, Konkurs i Informator za učenike stići će tokom sledeće nedelje, a najkasnije do 10. juna.

Osim opštih i posebnih uslova upisa i kalendara upisnih aktivnosti, u Konkursu su navedeni svi važni podaci o školama čiji je osnivač Srbija, područjima rada, broju učenika, obrazovnim profilima i trajanju obrazovanja, kao i o merilima i načinu izbora kandidata.

Sastavni deo Konkursa su obrasci – prijava za upis u srednju školu i obrazac za unos želja učenika za upis u srednju školu, na čijem spisku može da bude navedeno najviše 20 obrazovnih profila, potencijalnih budućih zanimanja.

Istovremeno s Konkursom, „Prosvetni pregled“ objavio je i Informator, koji može da pomogne budućim srednjoškolcima pri izboru zanimanja. U njemu se mogu naći korisne informacije o orijentacionom broju bodova neophodnih za upis u određenu obrazovno-vaspitnu ustanovu u poslednje tri godine.