Društvo

U toku je obuka vojnika za pešadiju, artiljeriju, oklopnu jedinicu i inžinjeriju

FOto: Ministarstvo odbrane/FB

FOto: Ministarstvo odbrane/FB

U Centru za obuku kopnene vojske u kasarni “General Pavle Jurišić Šturm“ u Požarevcu u toku je specijalistička obuka vojnika na služenju vojnog roka generacije jun 2022, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Vojnici u ovom centru obučavaju za više različitih specijalnosti rodova pešadije, artiljerije, oklopnih jedinica i inžinjerije.

Tokom šestonedeljne obuke na poligonima u kasarni i potom u terenskim uslovima van mirnodopske lokacije oni stiču znanja i veštine za upotrebu ličnog i kolektivnog naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava i uvežbavaju taktičke radnje i postupke u napadu i odbrani.

Iz Ministarstva odbrane navode da se će po uspešno završenoj obuci u ovom centru vojnici u skladu sa svojim specijalnostima, biti osposobljeni za borbenu upotrebu minobacača, artiljerijskih sistema „nora“ i „oganj“, tenkova M-84 i borbenih vozila pešadije M-80A.

Vojni rok će nastaviti u jedinicama Vojske Srbije, gde će proći kolektivnu obuku svojih rodova i zajedno sa profesionalnim sastavom biti uključeni u realizaciju svakodnevnih zadataka, ističe se u saopštenju.