Društvo

Veliko Gradište – Budžet po meri građana

Foto: Mitar Nikolić

Foto: Mitar Nikolić

U Velikom Gradištu je u prethodnom periodu održan veći broj javnih rasprava sa zainteresovanim građanima, a tema je bio Pravilnik o uključivanju građana u budžetski proces. Organizovane su konsultacije sa predstavnicima osetljivih grupa (Romi, korisnici socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, roditelji dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom), članovima Đačkog parlamenta srednje škole “Miloje Vasić”, kao i predstavnicima udruženja građana.

Pravilnikom se regulišu uslovi i postupak za dalje sprovođenje akcije “Budžet po meri građana – i ti se pitaš”, u kojoj je akcenat na uključivanju građana u opredeljivanju dela sredstava predviđenih budžetom.

Projekat je namenjen neformalnim grupama građana koje imaju ideju za određenim izmenama i poboljšanjima na javnim površinama. Projekti se mogu odnositi isključivo na manje zahvate u komunalnoj infrastrukturi kao što je uređenje parkova, dečjih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično.

Neformalnu grupu čine građani koji žive na delu teritorije opštine – ulici, stambenoj zajednici, bloku zgrada, mesnoj zajednici i slično, ili koji imaju neku zajedničku tačku interesovanja i povezivanja.

Neformalne grupe koje imaju određenu ideju trebalo bi pribave osam potpisa u gradu, odnosno pet u seoskim sredinama. Bitno je da građani koji podržavaju ideju imaju prebivalište na teritoriji opštine i izmirene lokalne poreze.

Foto: Mitar Nikolić

Ukupno je za ovu akciju opredeljeno 2,5 miliona dinara, a najveći iznos za pojedinačni projekat je million dinara. Deo sredstava prikupljen je po osnovu poreza na imovinu, pa je uključivanje građana još značajnije, jer je reč o njihovom novcu.

Opština će finansirati maksimalno do 90% vrednosti projekta, dok bi 10% trebalo da obezbedi neformalna grupa građana prvenstveno svojim volonterskim radom, iz sopstvenih sredstava ili uz podršku lokalnih privrednika.

Ciljevi Akcije su da se građani podstaknu ka aktivnom rešavanju problema u lokalnoj zajednici uz partnerstvo lokalne samouprave, kao i da se osnaži značaj volonterskog angažovanja i društveno odgovornog ponašanja.

Foto: Mitar Nikolić

Najvažniji predlozi koji su prihvaćeni na raspravama su da se broj potrebnih potpisa kod projekata koji su namenjeni osetljivim grupama smanji na tri, kao i to da opštinska administracija sama pribavlja dokaze o izmirenim lokalnim porezima.

Nakon usvajanja Pravilnika, naredna faza je Javni poziv građanima da predlože projekte, koji će biti objavljen na sajtu Opštine. Zainteresovani građani imaće 30 dana da dostave svoje ideje.

Autor Mitar Nikolić