Društvo

Voda je dobra za piće, objavio Zavod za javno zdravlje

Zavod za Javno zdravlje Požarevac

Zavod za Javno zdravlje Požarevac

Rezultati analize vode ukazuju da je voda bezbedna za piće, te građani mogu od danas da je koriste za sve potrebe. Zavod za javno zdravlje objavio je rezultate analize koje su urađene po hitnom postupku nakon što je urađen tretman čišćenja cevovoda u danima vikenda.  

Na osnovu svih odrađenih analiza voda za piće iz gradskog vodovoda Požarevac je zdravstveno bezbedna i može se koristiti za sve namene, za piće, pripremu hrane i sanitarno-higijenske potrebe.

U subotu, 22. oktobra urađeno je  ispiranje distributivne mreže u Požarevcu tretmanom degradacije biofilma koje se prvi put izvodilo na vodovodnoj mreži u gradu. Tretmanom je bila obuhvaćena kompletna distributivna mreža, rezervoar na Кljuču i rezervoari na 2. i 3. visinskoj zoni.

Direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” , Aleksandar Dimitrijević rekao je u izjavi za Boom 93 da je rađen  tretman cevovoda, jedna vrsta dezinfekcije, gde se koristi hlor-dioksid, kao aktivna materija koja ima dugotrajnije i snažnije dejstvo nego običan hlor, jer dolazi do veće koncentracije hlora u mreži.

“To se ubacuje umesto klasičnog sistema, tj gasnog hlora koji se koristi svakodnevno. Koristili smo hlor-dioksid, koje je isto dozvoljeno sredstvo za dezinfekciju vode, jer je jače oksidaciono sredstvo od hlora.To je po svim pravilnicima dozvoljeno. Cevovod je star preko 60 godin odnosno 70% mreže je starije od 30 godina.

 Dimitrijević je naveo da onog trenutka kada se prestalo sa  ubacivanjem hlor-dioksida, sve se vratilo u normalan režim rada, odnosno ubaciovao se hlor, onaj koji se koristi svaki dan. Preduzeće Twinoksid iz Beograda bilo je zaduženo za čišćenje vodovoda. Ovo preduzeće inače radi dezinfekcije bolnica i radnih sistema, ne samo vodovodnih, tvrdi Dimitrijević.

Sredstva za sprovođenje tretmana, u iznosu od preko 12 miliona dinara sa PDV-om, obezbedilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.