Ekonomija

Javna preduzeća potrošila više od 36 požarevačkih prosečnih plata na troškove reprezentacije

FOTO: R. Momirović/Boom93

FOTO: R. Momirović/Boom93

Prema podacima koji se mogu pronaći na internet prezentacijama požarevačkih javnih preduzeća, na troškove reprezentacije tokom 2021. godine utrošeno je 3.303.768,91 dinara.

U knjigovodstvenom smislu, pod troškovima reprezentacije smatraju se troškovi načinjeni prilikom radnih i poslovnih sastanaka, obeležavanja jubileja i u drugim sličnim slučajevima, troškovi ugostiteljskih usluga koje su u neposrednoj vezi sa izvršenjem određenog službenog posla u zemlji i inostranstvu, troškovi načinjeni prilikom kupovine poklona koji se daju u prigodnim prilikama.

Na osnovu Izveštaja o poslovanju JP Toplifikacija koje ima najažurnije i najtransparentnije podatke dostupne na njihovoj internet prezentaciji, tokom 2021. utrošeno je 764.819,19 dinara na troškove reprezentacije.

Baner Boom93 Android aplikacija

FOTO: screnshot toplifikacija.rs

JKP Parking servis Požarevac je prema planu i programu za 2021. godinu planiralo trošak od 400.000 dinara u svrhu reprezentacije, dok je JKP Komunalne službe planiralo utrošak od 600.000 dinara kao i dodatnih 450.000 za proslavu slave preduzeća. Ova dva javna preduzeća još uvek nemaju objavljen finansijski izveštaj na svojim internet prezentacijama.

FOTO: screnshot parking012.rs
FOTO: screnshot komsluzbepo.rs

Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija je tokom 2021. godine na troškove reprezentacije utrošilo 1.088.949 dinara od čega su približno 712.000 troškovi reprezenacije, a oko 376.000 troškovi dodatne ishrane na terenu.

FOTO: screnshot vodovod012.rs

Prosečna plata 2021. godine u Požarevcu 89.593 dinara

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata sa svim porezima i doprinosima isplaćena tokom 2021. godine u Požarevcu iznosila je 89.593 dinara odnosno približno 547 evra.

Ako uzmemo u obzir da su gradska preduzeća na troškove reprezentacije utrošila približno 3,3 miliona dinara, to bi značilo da su u teoriji za taj isti novac mogli da isplate više od 36 prosešnih plata sa svim porezima i doprinosima, tj. mogli su da isplate tri radnika sa prosečnom platom tokom 2021. godine.