Ekonomija

Koje su opasnosti visoke inflacije?

Foto: Envato elements/ilustracija

Foto: Envato elements/ilustracija

Visoka inflacija (koja će se nastaviti i tokom većeg dela ove godine) osim što pogađa životni standard građana, dovodi i do smanjenja konkurentnosti srpske privrede, podseća se u <a href="https://novaekonomija.rs/vesti-iz-izdanja/visoka-inflacija-i-ove-godine">analizi Nove ekonomije.</a>

Najveći trgovinski partneri Srbije su na zapadu Evrope, gde je stopa inflacije trenutno duplo niža; to povlači da se u uslovima fiksnog kursa dinara drastično smanjuje konkurentnost naše privrede.

Više parametara ukazuje da naša ekonomska situacija nije nimalo ohrabrujuća.

Naglo opada stopa rasta BDP-a, pa se očekuje, u optimističkom scenariju, minoran rast od 1,5-2% tokom ove godine.

Stopa rasta BDP-a u trećem kvartalu je čak bila negativna u odnosu na prethodni kvartal; negativne stope rasta beleži prerađivačka industrija, a jedini „uspeh“ beleži proizvodnja struje koja je veća nego pre godinu dana, pošto se Elektroprivreda Srbije lagano oporavlјa od problema nastalih usled lošeg kvaliteta uglјa na iscrplјenim nalazištima.

Posebno zabrinjava nagli rast deficita u spolјnotrgovinskoj razmeni, koji je dostigao fantastičnih 11,4 milijardi evra, što je skoro dva puta više nego 2019. godine i 2020. godine.

Čak i kada se uračuna pozitivan bilans izvoza usluga (turizam, IT i drugo), doznaka iz inostranstva i priliva stranih direktnih investicija, deficit tekućeg računa tokom prošle godine bio je čak 3,1 milijardu evra. To se (za sada) finansira zaduživanjem države u inostranstvu uz visoke kamate.

Više na LINKU.