Ekonomija

NBS: Banke odgovorno da naplaćuju naknade, klijenti lako menjaju banke

Pixabay ilustracija

Pixabay ilustracija

Narodna banka Srbije pozvala je banke da pokažu odgovornost i procene opravdanost povećanja cena naknada i usluga.

Istovremeno, ukazala je da korisnici veoma jednostavno mogu da promene banku i najavila da će dodatno podsticati i promovisati mobilnost klijenata, a proceduru – još pojednostaviti. Centralna banka je takođe istakla da će nadzirati da li se banke pridržavaju, između ostalog, odredaba ugovora zaključenih s klijentima, kao i da li posluju u skladu sa postojećim propisima piše N1.

„Narodna banka Srbije očekuje od banaka u Srbiji da sprovode održivu i odgovornu poslovnu politiku koja podrazumeva unapređivanje depozitnih poslova i očuvanje odnosno uvećanje baze deponenata i klijenata, kao i da ocene opravdanost povećanja cena određenih naknada i usluga“, navodi se u saopštenju NBS.

Baner Boom93 Android aplikacija

Analizirajući rast profitabilnosti bankarskog sektora Republike Srbije u odnosu na isti period prethodne godine, utvrđeno je da je na nivou bankarskog sektora došlo do povećanja prihoda po osnovu naknada i provizija, pre svega u vezi sa pružanjem platnih usluga.

„Podsećamo da je Zakonom o platnim uslugama predviđeno da pružalac platnih usluga ima obavezu da na jasan, razumljiv i transparentan način informiše korisnike platnih usluga o naknadama koje im naplaćuje za pružene usluge. Uprkos tome što je način privlačenja, odnosno zadržavanja klijenata u domenu poslovne politike banke, sa aspekta očuvanja finansijske stabilnosti, koristimo priliku da ukažemo da ponekad naizgled kratkoročna dobit, može da se odrazi negativno na poslovanje banke kroz dugoročno smanjenje baze klijenata banaka“, ističu u NBS.

Narodna banka Srbije će, kao i do sada, kako se navodi, u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, donositi propise i kontrolisati bonitet i zakonitost poslovanja banaka i drugih pružalaca platnih usluga.

„S tim u vezi, Narodna banka Srbije će nadzirati da li se banke pridržavaju, između ostalog, odredaba ugovora zaključenih s klijentima, kao i da li posluju u skladu sa postojećim propisima, poslovnom politikom, internim pravilima i procedurama koje moraju biti u skladu sa imperativnim propisima. U tom smislu, kao institucija nadležna za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, NBS neće dozvoliti da se na bilo koji način naruši postignuta finansijska stabilnost i ugrozi sistem štednje u našoj zemlji“, ističu u centralnoj banci.

Svesna značaja ovog pitanja za građane Narodna banka Srbije od marta 2019. godine objavljuje pregled naknada pružalaca platnih usluga za navedene usluge na svojoj internet prezentaciji, pomoću kojeg se može uporediti kolika je visina naknada za najčešće korišćene usluge povezane s platnim računom kod različitih pružalaca.

Detaljnije informacije o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju dostupne su u tarifi naknada pružalaca platnih usluga.

„Dodatno, Narodna banka Srbije određenim regulatornim aktivnostima nastoji da poveća mobilnost klijenata, kako bi klijenti mogli da vrlo lako pređu u drugu banku. Naime, korisnici mogu veoma jednostavno da promene banku, odlaskom u novu banku od koje mogu da zahtevaju uslugu promene platnog računa, kao i uslugu refinansiranja svih obaveza u prethodnoj banci. Nova banka u kojoj otvaraju račun dužna je da preduzme sve aktivnosti koje su potrebne da se zatvori račun i sve obaveze u staroj banci“, ukazuju u NBS.

I u narednom periodu Narodna banka Srbije će, kako se ističe, u skladu sa nadležnostima, nastaviti da pojednostavljuje promenu banke, odnosno da podstiče i promoviše mobilnost klijenata.