Ekonomija

Predlog Vlade: Država da garantuje 125 miliona evra kredita Srbijagasa

Foto: Envato elements/ilustracija

Foto: Envato elements/ilustracija

Srbija će biti garant za kredite koje će javno preduzeće „Srbijagas” uzeti kod banaka Unikredit, AIK i NLB Komercijalna, vidi se u predlogu zakona koji je upućen u skupštinsku proceduru.

JP „Srbijagas” planira da uzme kredite do 105 miliona evra (do 75 miliona evra kod Unikredit banke i do 30 miliona evra kod NLB Komercijalne), kao i kredit od 2,35 milijardi dinara (što je oko 20 miliona evra ) kod AIK banke, piše Nova ekonomija.

Vlada Srbije je 30 decembra uputila u skupštinsku proceduru predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank, NLB Komercijalne banke i AIK banke po zaduženju Javnog preduzeća Srbijagas.

U ugovorima o kreditima sa te tri banke, navodi se da je povlačenje sredstava kredita uslovljeno davanjem garancije Republike Srbije, piše u predlogu zakona.

To znači da se Srbija obavezuje da plati „dospele, a neizmirene obaveze” Srbijagasa, u slučaju da to preduzeće samo ne izvrši obaveze prema bankama.

U slučaju da po osnovu garancije izmiri obaveze „Srbijagasa”, država će od tog javnog preduzeća imati pravo na povraćaj glavnice, kamate i svih pratećih troškova, kao i pravo da naplati zateznu kamatu.

Sredstva kredita preduzeće Srbijagas će koristiti se za finansiranje tekuće likvidnosti.

To javno preduzeće je, kako se navodi, prinuđeno da i dalje uvozi dodatne količine prirodnog gasa, što dikretno utiče na njegovu tekuću likvidnost, jer se radi o kupovini gasa po značajno većim nabavnim cenama.

„Uvoz interventnih količnia prirodnog gasa se uglavnom plaća avansno i Srbijagas nije u mogućnosti da iz tekuće likvidnosti obezbedi potrebna sredstva“, navodi se u predlogu zakona.

Pod kojim uslovima se Srbijagas zadužuje?

Ugovorima o kreditu sa Unikredit bankom i NLB Komercijalna predviđeno je da se sredstva odobravaju pod sledećim uslovima:

kamatna stopa je tromesečnii EURIBOR uvećan za fiksnu maržu u rasponu od 5,25 do 5,50 odsto na godišnjem nivou,
period trajanja kredita je pet godina, uključujući period početka u trajanju od 12 meseci,
otplata kredita je tromsečena.

Za ugovor o kreditu kod AIK banke predviđeno je da se kredit odobori pod sledećim uslovima:

kamatna stopa stopa iznosi referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije uvećanu za fiksnu maržu od 4 odsto na godišnjem nivou,
period trajanja kredita je pet godina, uključujući period početka u trajanju od 12 meseci,
otplata kredita je tromesečna.