Ekonomija

Srbijagas objavio cene gasa po kilovat-satu

Foto: Envato elements/ilustracija

Foto: Envato elements/ilustracija

Javno preduzeće „Srbijagas“ objavilo je na svojoj internet stranici cene gasa za javno snabdevanje po kilovat-satu koje će važiti od 1. oktobra.

Za grupu kupaca „mala potrošnja“ tarifa „energent“ iznosi 3,42 dinara po kilovat-času, a naplata naknada po mestu isporuke je 1.984,39 dinara godišnje.

Cena vanvršne, ravnomerne i neravnomerne potrošnje u kategoriji ispod šest bara, kroz tarifu „energent“ je 3,27 dinara po kilovat-satu, tu su i tarife „kapacitet“ od 7,88 do 19,59 dinara po kWh, a merno mesto tarifirano je sa 1.984,39 dinara.

Kod potrošača na pritisku između šest i 16 bara tarifa energent je 3,16 dinara po kWh, kapacitet od 5,71 dinara za vanvršnu do 14,12 dinara po kilovat-času za neravnomernu potrošnju.

Tarifa „naknada po mestu isporuke“ je kod ovih potrošača jedinstvena i iznosi 19.843,90 dinara. Sve cene su iskazane bez PDV-a.

Polovinom avgusta Srbijagas je objavio da će se od 1. oktobra tarife za kapacitet i energent umesto u kubnim metrima izražavati u kilovat-satima.