Politika

Vučić pre RIK-a saopštio rezultate referenduma, da li je prekršio zakon?

Foto: FoNet

Foto: FoNet

Biro za društvena istraživanja zatražio je od Agencije za sprečavanje korupcije da utvrdi da li je Aleksandar Vučić, saopštavajući rezultate referenduma pre Republičke izborne komisije, prekršio zakon

“Smatramo da se saopštavanjem rezultata referenduma o izmenama Ustava Srbije u delu pravosuđa od strane predsednika Republike predstavljenog kao predsednika stranke u stranačkim prostorijama, pre nego što je to uradio nadležni državni organ Republička izborna komisija, predsednik Republike koji je istovremeno i predsednik stranke, nije pridržavao propisa koji uređuju njegova prava i obaveze kao predsednika Republike”, saopštio je BIRODI.

Baner Boom93 Android aplikacijaU saopštenju BIRODI navodi da se predsednik države nije starao i održao poverenje u instituciju predsednika, kao simbol državnog jedinstva – kako piše u Ustavu Srbije a ne partijskog predstavljanja.

BIRODI je precizirao da član 41 Zakona o sprečavanju korupcije glasi “sukob interesa je situacija u kojoj javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na obavljanje javne funkcije”.

Naveli su, takođe, da je saopštavanjem rezultata predsednik Srbije Aleksandar Vučić prekršio član 40 Zakona o sprečavanju korupcije, stav 1, koji glasi “Javni funkcioner dužan je da javni interes ne podredi privatnom, da se pridržava propisa koji uređuju njegova prava i obaveze i stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije”.