Eko patrola

Šta Požarevac planira sa otpadom?

Grad Požarevac obustavio je javnu nabavku za uslugu prikupljanja, odnošenja i deponovanja otpada. Kako je Boom 93 potvrđeno,namera da se na ovaj način u poslove odnošenje smeća u selima koja nisu pokrivena uslugom uvede privatna firma. Gradonačelnik Požarevca Bane Spasović je 16.avgusta izjavio da će Požarevac početi da odnosi smeće iz svih domaćinstava na svojoj teritoriji i da će otpad da se odlaže na jednu od regionalnih deponija u Srbiji kako bi moglo da se pristupi rekultivaciji deponije „Jeremijino polje“.

Čini se da je namera požarevačkih vlasti bila da jednim potezom prošire uslugu odnošenja smeća na sva seoska naselja, oslobode oko 38,5 miliona dinara koji su već dve godine zarobljeni u budžetu za rekultivaciju požarevačke deponije i učine prvi korak ka regionalnom pristupu deponovanja smeća koji je zacrtan u Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom.

Međutim, iznenada, grad je odsutao i umesto pregovaračkog postupka sa ponuđačima, 23.oktobra doneto je rešenje o obustavi postupka sa obrazloženjem da je prestala potreba za predmetnom javnom nabavkom.

U javnoj nabavci grad je planirao da potroši 77, 5 miliona dinara za uređenje divljih deponija (15 miliona) i uspostavljanje organizovanog sistema za prikupljanje, odnošenje i odlaganje komunalnog otpada i drugog smeća kroz regionalni pristup u upravljanju (62,5 miliona). Uređenje divljih deponija podrazumevalo je i postavljanje 40 novih kontejnera od minimum 5 kubnih metara radi daljeg prikupljanja otpada sa ovih lokacija. Javna nabavka je bila podeljena na dve partije a prema računici, grad bi utovar, transport i deponovanje 22.000 tona otpada na neku od lokacija u okruženju plaćao oko 25 evra po toni.

Inače, u Požarevcu i Kostolcu (sa četiri sela) već postoji uspostavljen organizovani sistem odnošenja i deponovanja otpada na dve deponije (Požarevac i Kostolac) koji vrši JKP Komunalne službe. Međutim, ovom uslugom nisu pokrivena ostala sela u kojima su meštani prinuđeni da otpad bacaju po divljim smetlištima.  

Kako nam je potvrđeno u gradskoj upravi Požarevca, namera je bila da se uspostavi sistem odnošenja otpada iz svih sela, s tim što bi, navodno,  domaćinstva uslugu plaćala ne Komunalnim službama, već privatnom preduzeću. Kako nam je objašnjeno, javna nabavka je obustavljena jer se uvidelo da postoji prepreka za ostvarenje ove ideje u lokalnim propisima, pre svega u Odluci o komunalnom uređenju koja prepoznaje samo JKP „Komunalne službe“ kao nosioca poslova na čišćenju, iznošenju i deponovanju smeća sa javnih površina.

Još jedan razlog za obustavu postupka je to što bi poveravanjem poslova privatnom preduzeću na delu teritorije Grada Požarevca, stanovnici u gradskom i seoskom području bili dovedeni u neravnopravan položaj.

Rešenje je, za sada, odloženo. Očekuje se i usklađivanje lokalnih propisa u narednom periodu.

Poznato je da se princip regionalnog deponovanja otpada, koji je u Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom implementiran još pre 14 godina, vrlo teško sprovodi na terenu. Nedavno je i pomoćnik gradonačelnika Dragan Ćurčija rekao Boom 93 kako su u Srbiji od 26 predviđenih regionalnih deponija potpuno izgrađene samo dve, od kojh jedna u celosti, sa svim potrebnim dozvolama.

Grad Požarevac je javnom nabavkom tražio ponuđača koji je vlasnik deponije većeg kapaciteta od  40.000 tona ili ponuđača koji ima ugovor o deponovanju na odgovarajućoj deponiji. Takođe, tražio je i da ponudjač mora da ima najmanje tri ugovora na rekultivaciji i sanaciji zemljišta ukupne vrednosti od minimalno 36.000.000 dinara sa PDV-om, odnosno dva ugovora za sanaciju i rekultivaciju deponije u istom iznosu, i to za prethodne tri obračunske godine. U pogledu kadrovskog kapaciteta, zahtevano da ponuđač raspolaže sa najmanje 10 vozača „C“ kategorije sa ADR sertifikatom.

 

Rok za izvršenje usluge je javnom nabavkom bio predviđen na 12 meseci od datuma zaključenja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava.

Po isteku roka, javio se praktično jedan ponuđač, FCC EKO Beograd koji je dostavio ponudu za prikupljanje, odnošenje i deponovanje otpada i ponudio cenu od 61.380.000 dinara. Isto preduzeće je u zajedničkoj ponudi sa FCC Kikinda za uređenje divljih deponija ponudilo cenu od 14.780.000 dinara. Oba preduzeća deo su kompanije FCC Invajronment koja u svom vlasništvu ima dve deponije, u Kikindi kojom upravlja FCC Kikinda – deponija i u Lapovu kojom upravlja FCC EKO Lapovo –deponija.

Inače, FCC je poznat i po nekadašnjem nazivu A.S.A, a ponuda preduzeća koja posluju u okviru kompanije FCC Invajronment prema gradu Požarevcu bila je ukupno za 1,4 miliona dinara niža od procenjene vrednosti nabavke.  

Dakle, bilo je izvesno da je otpad trebalo da se odlaže u Lapovu koje je (auto)putem 67 kilometara udaljeno od Požarevca.

Ispostavilo se, međutim, da FCC EKO Beograd nema kadrovski kapacitet jer je komisija utvrdila da je za 7 vozača obveznik plaćanja doprinosa drugo preduzeće i da su radnici samo ustupljeni po osnovu ugovora o pružanju usluga. Komisija je takođe utvrdila da u zajedničkoj ponudi nisu precizno definisane obaveze svakog ponuđača u zajedničkoj ponudi.

Zbog toga je postupak u septembru najpre obustavljen, da bi manje od mesec dana kasnije grad oglasio pregovarački postupak i pozvao iste ponuđače da isprave svoje ponude. U danu kada je trebalo da se pristupi otvaranju ponuda i postupku pregovaranja, iznenada je objavljena odluka da se postupak obustavlja.

Jedino zvanično obrazloženje je da je prestala potreba.

Postoje nepotvrđene informacije o tome da je bilo ozbiljnih neslaganja zbog načina koji je Grad Požarevac pristupio rešavanju ovog problema. Sagovornici u gradskoj upravi su, međutim, to demantovali, ali je nejasno zašto je Gradu Požarevcu bilo potrebno više od 2 meseca da uvidi kako, zvanično, nema potrebu za sprovođenjem postupka.

 

Gradonačelnik Požarevca, Bane Spasović kaže da pravo pitanje nije zašto je obustavljena javna nabavka za iznošenje smeća, već zašto se u poslednjih 10 godina niko nije pobrinuo da imamo uređenu regionalnu deponiju.

On kaže da nije tek tako mogao da dođe bilo ko i preuzme upravljanje otpadom na delu teritorije, ali da je Požarevcu bilo nužno da krene sa rekultivacijom postojeće deponije.

„Požarevac je veća 20, 30 godina odvajao za saniranje postojeće deponije, međutim nikad nisu utrošena i stoje u budžetu. Mi smo hteli da počnemo da to radimo i da sledeće godine razmišljamo o javno-privatnom partnerstvu. Da očistimo postojeće divlje deponije, krenemo u rekultivaciju i u dogovoru sa javnim komunalnim preduzećem raspišemo tender za javno-privartno partnerstvo. Našim meštanima po selima niko ne odnosi otpad. Sve naše opštine su potpisale ugovore sa privatnim partnerima, a naše komunalno nema tehničkih kapaciteta, ljudskih resursa za to, niti deponiju gde bi uslovno odlagalo otpad.“ 

Prema podacima koje smo prošle godine dobili u gradskoj upravi, samo u Požarevcu dnevno u proseku deponuje oko 330 kubika otpada, što odgovara količini od oko 100 tona smeća. Tada nam je rečeno da će odlaganje otpada na deponiji „Jeremijino polje“ biti moguće do kraja 2018.godine, kao i da bi smeće moglo skupo da košta Grad Požarevac ukoliko izgubi dozvolu za odlaganje na postojećoj deponiji, čak i do 1.000.000 evra na godišnjem nivou.

Podsećamo, tada, kao ni danas nije bilo pomaka u pregovorima o izgradnji regionalne deponije koju bi zajednički koristili Smederevo, Požarevac, Kovin i Veliko Gradište. Razlog višegodišnjeg zastoja je navodno lokacija buduće deponije – Segda Jelen Do kod Smedereva na kojoj nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi.

Što se tiče FCC EKO Beograd, ovo preduzeće od februara 2015.godine odnosi otpad iz opštine Žagubica, a od 1.avgusta 2012.godine je to počela da radi u Žabarima. U ovom mestu je registrovan i ogranak preduzeća pod nazivom  FCC EKO Beograd–Ogranak Braničevo, čiji je zastupnik direktor beogradskog preduzeća, Bojan Marković.

 

Tekst je proizvod projekta „Eko patrola“ radija Boom 93 koji je delom finansiran sredstvima budžeta Grada Požarevca u okviru projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa. 

Podrži Boom93

Boom93 je pokrenuo svoj shop - boom93shop, a kupovinom nekog od artikala podržavate rad naše redakcije. Svaki vaš doprinos, ma kako koliki bio, dragocen je. Jer pravo novinarstvo vredi.

Podrži Boom93
Avatar

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend