Naše pare

Mediji i korupcija

Od 179 zemalja sveta Srbija je na 79. mestu sa indeksom korupcije od 3,4 (na skali od 10 do 0), rezultati su Transparensi internešnela. Iako ovogodišnji indeks...

Naše pare

Stop korupciji

Radio Boom93 realizuje projekat "Istraživanje korupcije na lokalnom nivo vlasti". Ovaj projekat ima za cilj da ukaže na značaj vladavine prava, slobode govora...

Naše pare

Mediji i korupcija

Od 179 zemalja sveta Srbija je na 79. mestu sa indeksom korupcije od 3,4 (na skali od 10 do 0), rezultati su Transparensi internešnela. Iako ovogodišnji indeks...