Žene to mogu

Obrazovanje je najefikasniji način za napredak društva

Zahvaljujući znanju i obrazovanju pojedinac može aktivno da se uključi u društvo, preuzme različite društvene uloge i orijentiše se u njemu. Zato ulaganje u nauku i obrazovanje, a samim tim i u ljudske resurse, donosi veliku korist kako za pojedince tako i društvo u celini.

Obrazovanje je nešto što se oduvek javljalo kao najefikasniji način za rešavanje mnogobrojnih društvenih problema, ali ono mora biti u skladu sa vremenom u kome živimo. Obezbeđivanjem visokokvalitetnih obrazovnih programa osigurava se razvoj društva u celini – ukoliko se tokom ranog razvoja pa sve do završetka srednje škole ovi programi adekvatno sprovode, deca se motivišu da nastave školovanje i budu spremnija za izazove koji ih očekuju.

S obzirom da su znanja rezultat naučno-tehnološkog razvoja, ona se ubrzano menjaju, pa to zahteva od pojedinaca neprestano učenje i usavršavanje – sticanje novih znanja, veština, kompetencija i sposobnost njihove primene u praksi. U savremenim društvima obrazovanje se transformiše u širi koncept učenja i van institucionalnih, fizičkih i vremenskih okvira.  Pojedinci koji poseduju znanja i veštine predstavljaju vredan resurs, doprinose koheziji i razvoju društva. Zato ulaganje u nauku i obrazovanje, a samim tim i u ljudske resurse, donosi veliku korist kako za pojedince tako i društvo u celini.

Nažalost, istraživanja pokazuju da većinu populacije nepismenih u Srbiji čine žene, pa kažu da se ta brojka kreće oko 130.000 potpuno nepismenih žena u Srbiji.  Većina nezaposlenih isto tako. Žene u Srbiji se i dalje pretežno bave “ženskim” zanimanjima, a za iste poslove su manje plaćene od muškaraca. Sa druge strane, medju visoko obrazovanima opet dominiraju žene, a one uspešne kažu da je obrazovanje, i to ono nakon formalnog, imperativ kako bi mogle da opstanu u savremenom svetu muškaraca. 

***

Obrazovanje je osnovno ljudsko pravo u kojem je temelj naše sposobnosti da koristimo sva ostala ljudska prava. Pa ipak, 17 posto odraslih ljudi širom sveta ne zna da čita i piše, dve trećine od njih su žene – odnos koji se nije mnogo promenio u poslednjih 20 godina.  Srbija ima oko 165.000 nepismenih stanovnika, a među njima više od 80 odsto čine žene. Nepotpunu osnovnu školu ima oko 677.000 stanovnika Srbije ili 11 odsto, a većinu ponovo čine žene.

“U Požarevcu se sve više žena odlučuje da u odraslom dobu stekne osnovno obrazovanje”, kaže Margareta Sekulović, direktorka OŠ “Sveti Sava”, jedine škole koja se u Požarevcu bavi osnovnim obrazovanjem odraslih. Inače, ova škola je svojevremeno pokrenula program zajedno sa kazneno-popravnim zavodom za žene, a prvi ciklus je obuhvatio 15 osuđenica koje su na ovaj način završile prva četiri razreda osnovne škole.

“Program obrazovanja odraslih je u Srbiji započet pre pet godina kroz projekat EU pod nazivom “Druga šansa”. U projekat su bile uključene 34 škole, među kojima je i OŠ “Sveti Sava”, a tokom dve godine je u njega uloženo 4 miliona bespovratnih sredstava EU”, kaže Sekulović.

Zakonom o osnovnom obrazovanju odraslih od 2013. godine osnovno obrazovanje odraslih je ušlo u redovan sistem obrazovanja u Srbiji.

“Statistika pokazuje da su žene poslednjih godina zastupljenije u grupama polaznika nego ranije”, kaže Sekulović. Tako je prošle školske godine, među 22 polaznika prvog ciklusa obrazovanja, koji obuhvata program od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, bilo 11 žena. Drugi ciklus (V i VI razred) pohađala su 23 polaznika do kojih je devet žena, a treći ciklus (VII i VIII razred) završila su 24 polaznika, a među njima je bilo devet žena.

“To su uglavnom roditelji naših učenika. One se bez predrasuda i srama uključuju u ovaj sistem obrazovanja, koji je potpuno besplatan. Nakon njega je predvidjeno da prodju i poseban sistem obuke koji će ih osposobiti za rad, a obuka ima preko 50. Zapošljavanje i sticanje nezavisnosti od drugih članova porodice je suštinski razlog za uključivanje u sistem obrazovanja”, objašnjava Sekulović.

Obrazovanje je suštinski važno za svaku osobu, a naročito za ženu u “pretežno muškom svetu” u kojem treba da se bori za svoja prava i ravnopravnost. Obrazovanje ženi daje mogućnost da bude nezavisna, da sama prava izbore i donosi odluke. Obrazovanje je preduslov za zauzimanje dobre pozicije u porodici, društvu, poslovnom okruženju. Ne samo formalno obrazovanje već kontinuirano učenje daje joj mogućnost da bude uspešna na svim poljima, čak i  u “muškim” profesijama. Doduše, iako je procentualno više žena među visokoobrazovanima u Srbiji, one se u daleko manjem broju nalaze na odlučujućim mestima i pozicijama koje daju moć u upravljanju ljudima i novcem. No, to ne treba da pokoleba. Bez obzira na to kojim se poslom bavite, obrazovanje je suštinski važno za napredak sopstvene ličnosti.

***

Srpsko obrazovanje se godinama unazad menja. U društvu se često postavlja pitanje da li su to promene ka boljem ili ka gorem obrazovnom sistemu. Društvena činjenica jeste i to da veliki broj mladih i dalje želi da ode iz zemlje po završenim školama i fakultetima.

Pohvalno je što Grad Požarevac svake godine izdvaja jedan deo svog budžeta na stipendiranje studenata na akademskim i strukovnim studijama. Na poslednjem konkursu opredeljen je novac za 51 stipendiju. Stipendija mesečno iznosi 10.000 dinara i isplaćuje se na deset rata. Osim toga, grad izdvaja i između 80 i 100 miliona dinara za obnovu i renoviranje fasada, stolarija i unutrašnjosti škola. Studenti imaju i mogućnost da konkurišu za državnu stipendiju koja je oko 10.000 dinara, ali i da studiranje finansiraju iz budžeta republike. Cene domskog smeštaja relativno su niske uz solidan kvalitet smeštaja i ishrane u studentskim domovima.

Zbog navedenih benefita u prvi mah može začuditi činjenica da mnogi mladi po završetku škola i fakulteta ipak žele u inostranstvo. Mladi Požarevljani kroz anketu Boom93 odgovaraju zašto je to tako. Iako jedan broj njih još uvek tokom srednje škole nije siguran da li bi otišao van, taj postotak drastično raste kod onih koji su na studijama ili pri kraju studija.

Za njih nema dileme da je problem sistemske prirode. Sveprisutnost nezaposlenosti, nedostatak perspektive za napredak i sistemska korupcija su tri ključna problema mladih kada odlučuju da li bi išli ili ostali. Tužno je jer mnogi kažu da ostaju samo zato što ne vide sopstvenu mogućnost za odlazak. 

Kada je reč o samom obrazovnom sistemu, modernizacija bi mu dobro došla, rekla je ranije za Boom93 Živkica Đorđević, doskorašnji pedagog Požarevačke gimnazije. Nastavni kadar treba da ima ulogu saradnika, a tradicionalne autoritativne uloge su prevaziđene. Zanimljivo je da slično kažu i učenici u anketi- od strogih nastavnika zaziru i njihove časove ne vole, a najproduktivniji su tamo gde su opušteniji.

Premda obrazovni sistem sam po sebi nije loš, mada je zahtevan, on kasnije ne nudi previše mogućnosti za traženje posla. Osim ako se kadrovi ne školuju za elektrotehniku, farmaceutsku industriju, geologiju ili neku od savremenih tehnologija, traženje posla može biti glavobolja.

Ono što mladima fali je praksa paralelno sa učenjem, saglasni su studenti.

Jedan od najinteligentnijih Srba, Uroš Petrović, razvio je u saradnji sa Rankom Rajovićem iz organizacije MENSA Srbija, NTC sistem učenja. Ovaj sistem bi mogao dopunjava naš tradicionalni obrazovni sistem, ali nema nameru niti mogućnost da ga zameni, objašnjava Petrović. On je i pisac za decu i mlade koji ih knjigama misterija stimuliše da razmišljaju i maksimalno aktiviraju svoje vijuge. Time im proces učenja čini zanimljivijim kao što je činio i požarevačkim osnovcima u nekoliko navrata na promocijama svojih knjiga. On kao problem navodi i to što mi nemamo posebnu školu za darovitu decu, koja već od ranog uzrasta traže prečice u savladavanju gradiva. Deca su nam na PISA testovima kotirana loše u Evropi, a evropskih zemalja nema u vrhu na svetskom nivou.

Uprkos pojedinim nedostacima koje naše obrazovanje ima, Uroš Petrović ne misli da je sistem loš. Međutim, za sistem se ne može reći da pruža značajne prednosti na tržištu rada. Naime, svakodnevno se priča o stranačkim knjižicama kao jedinom uslovu za zaposlenje, ali i o „moru“ lažnih doktorata. U slučajevima kada se plagijat disertacije javnog funkcionera utvrdi, obesmišljava se obrazovni proces svake mlade osobe, koja u njega uloži i po 16, 18, 20 godina. Na stranu što nastavlja da uči do kraja života u materiji za koju se opredelila. 

***

Ako se samo koju deceniju vratimo unazad naićićemo na potpuno drugačiju sliku i korene današnje nepismenosti i neobrazovanosti žena. Tipičan nepismeni stanovnik današnje Srbije je žena u 70-im godinama koja živi u ruralnoj sredini. “To je verovatno neki relikt prošlosti, u skladu sa patrijarhalnim vaspitanjem da ženskoj deci škola nije potrebna i da žena treba da se posveti radu u kući, deci, porodici”, kaže Sunčana Tadić, profesor engleskog jezika i vlasnica Centra za učenje stranih jezika “Link up” koji svim generacijama Požarevljana već trinaest godina omogućava savladavanje stranih jezika, kao veštine neophodne za zauzimanje iole dobre radne pozicije.

“Situacija se definitivno menja, ali su brojke jedno, a činjenično stanje nešto sasvim drugo. Prema statistici, ima više žena koje se visoko obrazuju i stiču zvanje magistra i doktora nauka, nego muškaraca, ali je to vrlo varljiva kategorija. Na primer, posle II Svetskog rata u skladu sa ideologijom da smo svi jednaki, žene su masovno počele da se obrazuju, pa onda u kasnijem periodu dolazi do znatnog povećanja broja onih koje završavaju master i doktorske studije naročito u periodu 90-ih, što se pripisuje periodu ratova. Tu se radi o kvantitativnom izjednačavanju, a o kvalitativnim ogromnim razlikama. Osnovni cilj obrazovanja je sticanje dobrog posla i ekonomske nezavisnosti. Međutim, kada je u pitanju ženska populacija u najopštijem smislu gledano, cifre su jako različite. Na primer, veliki broj obrazovanih žena ostaje da radi u obrazovanju, pri tom su najprisutnije u osnovnim školama. Prema nekim podacima, čak 70% obrazovnog kadra u osnovnim školama čine žene, dok kad su u pitanju visokoobrazovne ustanove tih 70% dolazi u korist muškaraca. Zatim, kada je u pitanju visokobrazovanje žena, one se i dalje masovno opredeljuju za tzv.ženske fakultete i ženska zanimanja. To su pre svega filologija, zatim društveni fakulteti, dok je njihova prisutnost na tehničkim i matematičkim fakultetima čak ispod 10%, što opet govori o uticaju tradicionalnog odnosno patrijarhalnog vaspitanja. Kada govorimo o zapošljavanju žena, tokom poslednje decenije je došlo do povećanja procenta žena koje rade u naučnim institucijama, medjutim i to je varljiv podatak jer je do tzv.feminizacije ove profesije došlo zato što su te pozicije u društvu postale manje vrednovane kako ekonomski tako i što se tiče statusa u društvu, te se muška populacija jednostavno povlači iz tih ustanova pa ostaju upražnjena mesta koja ispunjavaju uglavnom žene. Dakle, u svakom slučaju ima pozitivnih pomaka ali treba obratiti pažnju na razliku između brojki i činjeničnog stanja, odnosno na razliku kvaliteta i kvantiteta”, naglašava Sunčana Tadić.

Formalno obrazovanje je trenutno samo osnovni preduslov za obavljanje bilo kog posla ili sticanje pozicije . Moto savremenog života je da moramo svakoga dana da se dodatno usavršavamo jer se tržište rada neverovatnom brzinom menja i da bi ga pratili svaka nova generacija mora da poseduje veći broj dodatnih veština, a i stari kadrovi, jednostavno da bi ostali u procesu rada, moraju da se dodatno osposobljavaju i stiču nove veštine i znanja.

Dok jedni smatraju da bi to trebalo promeniti od malih nogu kroz obrazovanje i značajno više građanskog vaspitanja nauštrb veronauke, drugi misle da su izbori i promene političke klime recept. Izvesno je jedino da promene treba da budu temeljne, kako bi lažnih doktorata i priča o njima bilo sve manje, a perspektiva za posao po završenim fakultetima- značajno više.

Svrha projekta „Žene to mogu“, koji podržava Gradsko veće Grada Požarevca, a čiji je deo i ovaj tekst, jeste da predstavi socijalnu sliku o položaju žena u našem društvu, da ukaže na važnost i značaj žena u političkom životu, da ukaže na važnost i značaj obrazovanja i da promoviše, predstavi uspešne i odgovorne poslovne žene. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Podrži Boom93

Boom93 je pokrenuo svoj shop - boom93shop, a kupovinom nekog od artikala podržavate rad naše redakcije. Svaki vaš doprinos, ma kako koliki bio, dragocen je. Jer pravo novinarstvo vredi.

Podrži Boom93
Avatar

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend