Žene to mogu

Žene preduzetnice: Koje su barijere i pokretači ženskog preduzetništva?

Promovisanje uključivanja žena u biznis je od vitalnog značaja za ostvarivanje punog ekonomskog potencijala bilo koje zemlje. Žensko  preduzetništvo igra ključnu ulogu u stvaranju radnih mesta i podsticanju ekonomskog rasta, ali koliko se u današnje vreme žene aktivno usuđuju da krenu u sopstveni biznis i na koje sve barijere i izazove nailaze kao i kako uspeti u svojoj ideji govorile su za Radio Boom93 Sonja Mirić Mladenović direktorka Nacionalne filijale zapošljanja Požarevac i Marija Ivić, preduzetnica, vlasnica poslastičarnice Slatki Trg.
Marija Ivić
Foto/T.S.boom93/ Marija Ivić -preduzetnica

Žene čine polovinu radno sposobnog stanovništva  ali su zapravo ranjiva kategorija na tržištu rada i mnogo teže dolaze do posla nego muškarci.

Na teritoriji braničevskog okruga prema poslednjim statističkim podacima  koji su rađeni  na dan 31. avgust 2020. godine  ukupan broj nezaposlenih lica  bio je 7989 a od tog broja  na evidenciji  su  4624 žene. Kada  govorimo o aktivnim tražiocima posla na Nacionalnoj evidenciji  zapošljavanja  flijale Požarevac  njih je 6969 na teritoriji braničevskog okruga a od tog broja su  4042 žene. Što govori o tome da je žena daleko više na evidenciji nego muškaraca ističe Sonja Mirić Mladenović, direktorka Nacinalne službe zapošljavanja Filijale Požarevac.

Ti podaci nam govore da je procenat učešća žena na evidenciji veći nego broj muškaraca. Ono što je značajno u kategoriji lica koja su privremeno nesposobna tj nespremna  za rad na teritoriji braničevskog okru ga imamo 614 lica. Značajan podatak je da je od tog broja 444 žena. Šta to nama govori?

Privremena  sprečenost za rad može biti iz različitih razloga. Sopstvene nespremnosti, zbog porodiljskog odsustva, zbog brige o bolesnim članovima domaćinstva.“ –kaže Mirić Mladenović.

Sonja Mirić
Foto/Sonja Mirić direktorka NSZ filijala Požarevac

 

 

Kada je u pitanju položaj žena na tržištu rada u braničevskom okrugu i Požarevcu, on u velikoj meri zavisi i od stepena obrazovanja.  Kada se govori o stopi aktivnosti, stopi zaposlenosti i stopi nezaposlenosti kod žena su lošije nego kod muškaraca, ali je važno naglasiti da se te razlike smanjuju sa stepenom obrazovanja.Kada posmatramo stope aktivnosti i zaposlenosti,relativni položaj žena u odnosu na muškarce je najlošiji u grupi sa nižim nivoima obrazovanja.

Kod muškaraca i žena sa srednjim nivoom obrazovanja ove razlike su manje, da bi kod lica sa visokim nivoom obrazovanja  razlike u stopama aktivnosti i zaposlenosti skoro i nestale – čak se uočava da je stopa aktivnosti žena sa visokim nivoom obrazovanja viša od stope aktivnosti kod visokoobrazovanih muškaraca. Sve ovo ukazuje da je obrazovanje jedan od veoma važnih faktora koji omogućuje bolji položaj žene na tržištu rada u Srbiji.

Ako govorimo o obrazovnoj strukturi najveći broj nezasposlenih žena je u kategoriji 1. stepena obrazovanja dakle sa završenom osnovnom školom ili nezavršenom osnovnom školom, odmah zatim su žene sa 4. stepenom obrazovanja 1306 žena, od ukupnog broja  na evidenciji 2060 nakon toga su žene sa 3. stepenom obrazovanja a onda iz 7. stepena obrazovanja.  Ako govorimo o gradu  Požarevcu i gradskoj opštini Kostolac broj nezaposlenih lica na našoj evidenciji je 3115. Od toga je 1924 žena. Praktično 2/3 žena U Požarevcu. Ako govorimo o aktivnim tražiocima zaposlenja tu na evidenciji prema poslednjim statističkim podacima imamo 2535 lica a od tog broja 1561 žena.

U okviru aktivne politike zapošljavanja nacionalna služba pomaže kod osnaživanja svih lica a posebno žena da same osnuju svoje preduzeće i pokrenu biznis.

Programi za podsticanje preduzetništva 

Podsticanje razvoja preduzetništva, ogleda se i u pružaju stručne podrške nezaposlenima i viškovima zaposlenih koji žele da započnu sopstveni posao, kao i početnicima u poslu, a u cilju održanja dobre poslovne ideje.Aktivne mere politike zapošljavanja se uglavnom odnose na lica iz kategorije teže zapošljiivih. Jedna od kategorija teže zapošljivih lica su i žene.

Program samozapošljavanja podrazumeva da lica koja su zainteresovana za pokretanje sopstvenog posla posle intruktivne obuke koju prođu kod Nacionalne službe koja je dvodnevna mogu da konkurišu za sredstva koja nudi Nacionalna služba za pokretanje sopstvenog posla. Finansiraju se od strane nacionalne službe već dugi niz godina proizvodne i  uslužne delatnosti.

Prema podacima iz 2019. godine i 2020. godinu za program samozapošljavanja ukupno je podnetih zahteva bilo 81. Pozitivno odlučeno i potpisano je 62 ugovora.  Dakle posredstvom sredstava nacionalne službe je otvoreno 62 nova preduzeća a zanimljivo je da je od 62 ljudi koji je potpisalo ugovor sa nacinalnom službom za zapošljavanje bilo samo 21 žena. Dosta manje u odnosu na mušku populaciju.“- ističe Mirić Mladenović.

Pretežno registrovane delatnosti od  strane ženske populacije su iz  oblasti  proizvodnje proizvoda od keramike, proizvodnja torti i kolača, proizvodnja peciva i proizvodnja od brašna. Što se tiče uslužnih delatnosti tu je nešto više žena koje otvaraju frizerke salone i pružaju druge kozmetičke usluge, Nekoliko njih se opredelilo i za oblast  ugostiteljstva,  zatim je popularno krojenje i šivenje, kao i  intelektualne i zdravstvene usluge.

Ove 2020. godine imali smo podnetih 85 zahteva za program samozapošljavanja. Pozitivno je odlučeno i potpisano 44 ugovora sa teritorije braničevskog okruga. Dakle 44 preduzeća je otvoreno na teritoriji braničevskog okruga. Od tog broja samo je 19 žena pokrenulo svoj privatni posao. Iz proizvodnih delatnosti imali smo 6 ugovora i iz uslužnih delatnosti  13 ugovora.

Ove godine smo imali proizvodnju od papira i tekstila i ponovo proizvodnju torti i kolača i proizvodnja plastičnih granula. Govorimo o preduzećima koje su žene pokrenule. Uslužne delatnosti frizersko kozmetičke usluge 4 ugovora, ugostiteljstvo, čiščenje prostorija, krojenje i šivenje i intelektualne usluge su ostali ugovori.“-naglašava direktorka NSZ Filijala Požarevac.

Da bi jedna žena mogla da se posveti preduzetništvu tj privatnom poslu izuzetno joj je potrebna podrška prventveno sopstvene porodice a nakon toga i  zajednice u kojoj živi. U pitanju su i poslovi koje žena radi u kući oko dece i porodice. Žena je okrenuta i odgajanju deteta od samog rođenja i a na nju često pada i teret obaveza kada deca krenu u školu.

Mirić Mladenović zaključuje da bi žena mogla da se bavi bilo kakvim privatnim poslom neophodna je podrška prvenstveno porodice a potom i zajednice u kojoj živi.  To je glavni preduslov, jaka podrška čitave zajednice  da bi žena  mogla adekvatno  i kvalitetno da se bavi privatnim preduzetništvom. Inače vrlo brzo odustaju ili uopšte ne ulaze u posao ili odustaju na početku od svoje biznis ideje i ne ulaze u postupak otvaranja privatnih poslova.

„Biti preduzetnik ne znači posao od 8 do 16h ili od 7 do 15h. Biti preduzetnik vrlo često gotovo uvek znači celodnevna angažovanost  ako želite da  postignete uspeh ili ako želite da opstanete. Da bi jedna žena mogla da se posveti preduzetništvu tj privatnom poslu izuzetno joj je potrebna podrška prvenstveno sopstvene porodice a nakon toga i  zajednice u kojoj živi.“- zaključuje Mirić Mladenović.

Marija Ivić
Foto/T.S. Marija Ivić preduzetnica poslastičarnica Slatki Trg

Jedna od žena koja je iskoristila mogućnost i pomoć države tj. Nacionalne službe zapošljavanja i dobila bespovratni kredit kao i edukaciju o započinjanju sopstvenog posla je Marija Ivić. Marija je ispričala svoju priču i kako  je sve počelo kao i koliko je zapravo potrebno volje, upornosti i snage da se dođe  do određenog uspeha.

Marija Ivić ima  38 godina i  po zanimanju kuvar poslastičar. Dugo godina je radila kao u kuvar u menzi Opšte bolnice Požarevac ali sticajem okolnosti i tadašnjih prilika kada je bolnica ostala bez svoje kuhinje i ona je ostala bez posla kao i većina njenih kolega i koleginica. Svako se snalazio kako je znao. Nakon niza sličnih poslova i prilika u kojima je ostajala bez posla Marija se našla na tržištu rada kao nezaposlena ali u tom prvom momentu nije mogla da ostvari prava na novčanu pomoć od države. Jedno vreme radila kao ispomoć pravila kolače i torte za svoju prijateljicu koja je u tom trenutku imala svoj lokal. Odatle kreće i ideja da  Marija otvori svoju poslastičarnicu, tj proizvodnju torti i kolača.

Ostala sam bez posla kada sam bila trudna sa trećim detetom.  Radila sam u bolnici kao kuvar i onda je posle bolničku kuhinju preuzeo privatnik  i onda smo svi kolektivno ostali bez posla na nesreću ili sreću ne znam. Posle toga sam počela da radim u Bambiju u menzi i tu sam radila nekih šest meseci.Kada sam ostala bez posla ja tada nisam mogla da ostvarim nikakva prava sa biroa ni pomoć ni novac, ni zdravstveno  osiguranje a posle se i dete rodilo.  Prioritet je bilo dete pa šta ima, ima.“- priseća se Marija kako je to bilo tada.

Kada je ostala bez posla Marija ističe da je tada imala veliku podršku supruga i porodice.

Imala sam podršku, naravno tu je bio moj suprug, samo ja više nisam doprinosila domaćinstvu, on je ostao sam pa smo onda svu tu našu ušteđevinu uložili u ovo malo da pokrenemo biznis tu je došao i tj kredit koji nam je dobrodošao za naručivanje robe, za ambalažu. Celu našu ušteđevinu smo uložili u to da pokrenemo to.  Radimo još uvek nije se to još uvek vratilo ali radimo trudimo se opstanemo.“

Marija je pomažući prijateljici koja je u tom trenutku imala svoj lokal stekla dodatnu rutinu i upoznala se sa poslovanjem njenog lokala i sticajem okolnosti prijateljica odlučuje da napusti Srbiju i sa Marijom razgovora o kupovini njenog inventara i preuzimanja posla. Nakon razgovora sa suprugom koji je u tom trenutku bio podrška i pomogao novčano da otkupi od prijateljice sve i od  bespovratnog kredita koji je dobila od Nacionalne službe zapošljavanja Marija kreće u sopstveni biznis. Kada je  konkurisala na birou Marija je dobila stručnu pomoć, prošla je edukaciju o vođenju preduzeća o privatnom preduzetništvu.

Konkurisala sam na birou za pomoć u međuvremenu jer je moja prijateljica koja je dotle držala radnju za proizvodnju torti i kolača odlučila je da ide u inostranstvo i ponudila mi da nastavim da radim da otkupim radnju sa tortama i kolačima. Dotle nisam imala ideju kako da pokrenem sopstveni biznis ali kada mi je ponudila da preuzmem njen posao ja sam konkurisala za pomoć na birou i uzela bespovrtni kredit u vrednosti  od 180.000 dinara na račun i 12 meseci  da ispunjavam prema državi  obaveze po ugovoru, to je bio jedini uslov i to smo ispoštovali.

Prvo sam kupila repromaterijal za torte i kolače, ambalaža, onda je krenulo plaćanje državi socijalno penziono. Te pare sam ostavila za te dažbine da budem makar mirna tih pet šest meseci. Posle je bilo sve mnogo lakše   i evo prošlo je tri godine i ja sam i dalje u biznisu sa svim nedaćama koje su nas zadesile, korona i kriza i opet nekako opstajemo.“- kaže Marija.

Marija je u početku radila sama a kasnije je primila i radnicu i sada je konkurisala preko programa „Moja prva plata“ jer želi da zaposli još jednog radnika. Želi da ima ljude na koje može da se osloni dok je na porodiljskom odsustvu.  U početku je Marija radila i po 12 sati dnevno a sada je malo lakše jer ima i radnicu na koju može da se osloni. Najteže je kaže odreći se porodice i dečijih rođendana i nemogućnosti da se deca  vode na treninge i  rođendane kao i sve ostalo što prati njjihovo detinjstvo.

Slatki trg
Foto/ T.S. Lokal u kome Marija radi i stvara

Ova godina je dosta teška zbog pandemije korona virusa naglašava Marija ali borba i dalje traje.

Prethodna godina je bila bezbrižna. Kad se pojavila korona pojavio se i taj neki strah. Veliki pad,nismo radili mesec i po dana i kada je bio baš onaj najteži period mart, april ,maj, tek od polovine maja smo krenuli.  A oseti se to. Narod je u nekom grču nisu se pravila veselja, slavlja, proslave, rođendani, svako je gledao da pravi nešto najuže ali opet ima neki posao ne mogu da kažem da smo izgubili nadu i sve to narod ceni domaće, narod poštuje.

Sve po malo smo radili , gledamo da izađemo ljudima u susret. Malo figurice ,malo kolači i opet imaš nešto da optaneš u tome. Uglavnom imaš za račune. Pa kako bude šta ostane sada ostane.Teška vremena su došla, baš teška. Prošla godina jeste bila lepa puno posla veselja ali ova godina nije nikakva.“ – ističe Marija.

Na pitanje kako joj se čini sada prethodnih par godina i  kada gleda  situaciju u zemlji i uopšte u gradu našem i da li je potrebna veća podrška lokalne samouprave i države uopšte, Marija  naglašava da je u Srbiji definitivno potrebna veća pomoć države posebno za žene koje su i majke a žele da rade. Marija je postala  po četvrti put majka, rodila je dečaka i sada je na zasluženom odmoru.

A Šta je zapravo ključ uspeha i šta vas pokreće da ostanete u ovom  poslu?

„Bilo je mnogo puta teško, dolazilo mi je da odustanem 1000 puta od svega, šta će to meni, na meni je sve, ja sam po ceo dan ovde okupirana, pa brinem imam li  za račune, na meni je struja , pa da li rade frižideri, pa brinem da li je nestajala struja, da li mi se nešto pokvarilo, ali zadovoljstvo mi je kada uzmem da radim dečije torte. To me najviše ispunjava. Ne volim da radim velike torte za svadbe i slično ali za krštenja i rođendane obožavam.

Volja i upornost je pola posla završenog, ja se ceo život bavim time, to je ono što pobeđuje, to je ono što me pokreće, rad, ljubav, volja i želja. Ja imam 38 godina i 20 godina radnog staža. Od 2000. godine radim i ništa mi nije teško  što se posla tiče,  kuhinje, pravljenja torti. Ja drugi posao ne bih znala da radim i ne bih želela da radim. Ljubav prema poslu i ljubav prema deci je veća od svega.

 Pokretanje sopstvenog biznisa nije ni malo lako poduhvat i zahteva izuzetno mnogo vremena i strpljenja. U prvih nekoliko meseci (pa čak i godina) možete očekivati neprospavane noći i često ćete vi biti jedini koji može da reši neki problem, tako da će se dešavati da radite nekoliko različitih poslova odjednom. Kao neko ko gradi poslovanje oko svoje ideje i vizije, na vama je da zaposlenima svojim primerom pokažete i dokažete da vam je stalo da biznis koji je danas možda samo ideja pretvorite u stabilan posao i morate sami sebi biti zvezda vodilja.

Tekst je nastao u okviru projekta “Žene su budućnost-kakva im je sadašnjost” koji podržava Gradsko veće Grada Požarevca. Projekat je realizovao autorski tim Radija Boom93. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

Podrži Boom93

Boom93 je pokrenuo svoj shop - boom93shop, a kupovinom nekog od artikala podržavate rad naše redakcije. Svaki vaš doprinos, ma kako koliki bio, dragocen je. Jer pravo novinarstvo vredi.

Podrži Boom93
Avatar

Tatijana Spasojević

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend