Građani reporteri

Popravljena ulična rasveta u Ulici Jovana Šerbanovića

Sliku poslala Maja

Sliku poslala Maja

Nakon pisanja Boom93, ulica Jovana Šerbanovića, <a href="https://boom93.rs/info/gradjani-reporteri/neosvetljena-ulica-jovana-serbanovica/">u kojoj ulična rasveta duže vreme nije radila</a>, ponovo je osvetljena.

 

Sliku poslala Maja
Sliku poslala Maja