Društvo

Rezultati ankete: Da li su građani zadovoljni svojim učešćem u izradi budžeta?

Pixabay/Ilustracija

Pixabay/Ilustracija

<span style="font-weight: 400;">Rezultati ankete </span><a href="https://boom93.rs/info/drustvo/ukljucivanje-gradjana-u-izradu-budzeta-anketa/" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-weight: 400;">“Uključivanje građana u izradu budžeta”</span></a><span style="font-weight: 400;"> pokazuju da je veliki broj ispitanika nezadovoljan svojom ulogom u planiranju godišnjeg finansijskog plana. Takođe, značajan deo njih misli da budžet ne odgovara u pravoj meri na stvarne potrebe građana. Iako ovi podaci nisu novina, zabrinjava što se stanje tokom godina jako malo popravlja, odnosno što je nezadovljstvo građana trošenjem javnog novca jako visoko.</span>

Na našu anketu odazvalo se 100 ispitanika, od kojih je najviše iz Požarevca (76). Sledi Veliko Gradište (5), kao i Kostolac (4) i Smederevo (3). Na anketu su odgovorili i naši čitaoci iz ostalih opština Braničevskog okruga, ali i iz čitave Srbije, pa je tako bilo ispitanika i iz Ljubovije, Čačka i Prokuplja.

Na pitanje “Kako ocenjujete aktuelni budžet i u kojoj meri od zadovoljava potrebe građana?” najviše građana, i to gotovo polovina, dalo je najnižu ocenu, dok je nešto malo od trećine dalo ocenu 2. Za one koji su davali ocene 4 i 5 možemo reći da su zadovoljni budžetom, a takvih je jako malo, svega po četiri posto. Prosečna ocena je jedva na nivou prelazne (1.93) što govori da građani u velikoj meri nisu zadovoljni budžetom i da on ne odgovara na pravi način na njihove potrebe.

Stavovi su još negativniji po pitanju učešća građana u izradi budžeta. Troje od četvoro ispitanika odgovorilo je da je učešće građana minimalno, dok je svega svaki deseti bio zadovoljan ulogom u kreiranju budžeta. Ovde je prosečna ocena 1.51, što je dosta nisko i na to bi svakako trebalo obratiti više pažnje.

Na pitanje šta vide kao najefikasniji način za veće uključivanje u izdradu budžeta građani su u najvećoj meri odgovorili da je to direktan kontakt predstavnika uprave sa njima. Ovo je najčešći odgovor i u sličnim anketama, i to je nešto o čemu bi javni funkcioneri trebalo da vode računa, posebno na lokalnom nivou. 

Pored direktnog kontakta građani su podržali i ankete odnosno upitnike koji bi stizali na adrese. Tu su takođe i digitalni mediji i sajt opšine, koji verovatno odgovaraju mlađim ljudima, kao i javne rasprave.

Kao prioritet u planiranju budžeta ispitanici su naveli kapitalna ulaganja i razvoj infrastrukture. Odmah iza nalazi se veće zapošljavanje, a na visokom trećem mestu su i kultura i prosveta. Pored ovih kategorija, tu su još i razvoj turizma i socijalna davanja kao neki od najvažnijih prioriteta u izradi budžeta.

Autor Mitar Nikolić