Društvo

Formirana radna grupa za unapređenje položaja zaposlenih u kulturi

FOTO: Youtube screenshot

FOTO: Youtube screenshot

Vlada Srbije donela je, na predlog ministarke kulture Maje Gojković, Odluku o formiranju Radne grupe za unapređenje materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u ustanovama kulture, čiji su osnivači Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Zadatak Radne grupe je da uradi analizu postojećeg normativnog okvira, kojim se uređuju prava, položaj i plate zaposlenih u kulturi, kao i da sačini i podnese inicijativu za unapređenje materijalnog i radno pravnog položaja zaposlenih u kulturi nadležnim ministarstvima i Vladi Srbije.

Formiranje Radne grupe predstavlja realizaciju dogovora iz decembra 2023. godine i na osnovu tačke 3. Sporazuma o unapređenju materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u ustanovama kulture.

U Radnu grupu se imenuju predstavnici ministarstva kulture, državne uprave i lokalne samouprave, finanasija i za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Generalnog sekretarijata Vlade, Samostalnog sindikata kulture Srbije, Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“, a na predlog Sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Vojvodine predstavnici Opere Srpskog narodnog pozorišta, dodaje se.