Društvo

Poziv na učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o boravišnoj taksi

FOTO: Boom93/R. Momirović

FOTO: Boom93/R. Momirović

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Odluke o boravišnoj taksi i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 26.2.2024. do 3.3. 2024. godine.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Grada, obrađivača, sa zainteresovanim stranama održaće se dana 4.3.2024.godine, u 11 časova u sali 11 Gradske uprave Grada Požarevca.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: marko.savic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za investicije, lokalni ekonomski razvoj i poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za lokalni ekonomski razvoj, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o nacrtu Odluke o boravišnoj taksi“.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.