Moj grad

Kladovo gradi kompleks bazena između dva jezera - Traži se izvođač radova

Foto: Pixabay ilustracija (hartono subagio)

Foto: Pixabay ilustracija (hartono subagio)

Ministarstvo turizma i omladine raspisalo je tender za 1. fazu izgradnje kompleksa gradskih bazena sa pratećim sadržajima u Kladovu.

Kompleks je planiran na katastarskoj parceli 7008 K.O. Kladovo, čija je ukupna površina 22 548 m². Parcela se nalazi pored sportskog centra Jezero, između dva jezera, u blizini Dunava sa severne strane.

Predviđena je gradnja otvorenih bazena sa pratećim sadržajima. Konkretno, u okviru kompleksa gradiće se info pultovi sa naplatom za vozila i pešake, upravna zgrada, kafeterija, dva bazena, prostorije za spasioce, sanitarni blokovi i svlačionice.

Prvi bazen je bazen za plivače, prelivni, dimenzija 34x25 metara, vodene površine 850m² i dubine od 2,2 metra, što omogućava održavanje sportskih sadržaja kao i rekreativno plivanje.

Više pročitajte na LINKU.