Društvo

Earth Thrive: Biro izrazio zabrinutost sa izdavanjem dozvola u Srbiji za rudarske aktivnosti u Homolju

Na redovnom zasedanju Biroa Bernske Konvencije u okviru Saveta Evrope u Strazburu, 18. i 19. marta, razmatrani su redovni izveštaji podnosioca žalbi, kao i izveštaji Vlada o najnovijem statusu spornih projekata, između ostalog i žalbe “Earth thrive” protiv rudnika olova, cinka i bakra kod Bosilegrada i predloženog rudnika zlata na Homolju. Vlada Republike Srbije nije dostavila dovoljne ili prave informacije koje su od značaja za realnu procenu situacije.

Na redovnom zasedanju Biroa Bernske Konvencije u okviru Saveta Evrope u Strazburu, 18. i 19. marta, razmatrani su redovni izveštaji podnosioca žalbi, kao i izveštaji Vlada o najnovijem statusu spornih projekata, između ostalog i žalbe “Earth thrive” protiv rudnika olova, cinka i bakra kod Bosilegrada i predloženog rudnika zlata na Homolju. Vlada Republike Srbije nije dostavila dovoljne ili prave informacije koje su od značaja za realnu procenu situacije.

Biro Bernske Konvencije u okviru Saveta Evrope u Strazburu je napisao sažetu, ali oštru izjavu upućenu Vladi Srbije u kojoj je izrazio niz zabrinutosti kao i savete nadležnima, kako u vezi sa odlukama koje se odnose na  širenje rudarstva u osetljivim prirodnim predelima, tako i u vezi sa izostankom traženih izveštaja i informacija koje je Vlada bila dužna da dostavi Birou do prolećnog zasedanja.

Odgovorni u Vladi Srbije žele da predstave da su oni uradili sve što je u njihovoj moći, da nisu pronašli nikakve nepravilnosti ili je možda ipak u pitanju to što nadležne službe nisu u potpunosti radile svoj posao i postupile po zakonima i pravilima, pa im tražena dokumentacija nedostaje, navodi organizacija koja se bavi očuvanjem prirode Earth Thrive.

Ova organizacija kaže da je Biro istakao veliku zabrinutost u vezi sa procedurom izdavanja dozvola u Srbiji  i posledicama daljih istraživačkih aktivnosti na prirodu, te opet poziva srpske vlasti da odbace moguće predloge za proširenje rudarskih aktivnosti u ekološki osetljivim predelima prirode kao što je Homolje.

Naglašavamo da ogromna područja Srbije obiluju bogatom, netaknutom i retkom prirodom, i, iako su zakonom zaštićena ipak su i dalje jako ugrožena. Zato pozivamo srpske vlasti da poštuju stroge preporuke Biroa i poštuju pravo na život svih živih bića, flore, faune i njihovih staništa, u celoj zemlji, a i šire.

Preporuke Biroa sadrže podstrek da Vlada Srbije radi na saradnji sa predstavnicima vlasti u Bugarskoj ‘kako bi se utvrdili prekogranični uticaji rudnika bakra, cinka i olova kod Bosilegrada na prirodu i kako bi se idetifikovale najbolje mere zaštite. Posebno imajući u vidu već primećen nestanak ribe iz lokalne reke u blizini rudnika. 

Naglašavamo zabrinutost Biroa zbog navoda o pretnjama aktivistima i novinarima uključenim u praćenje situacije u zemlji, a posebno na one koje su se dogodile i na Homolju i Bosilegradu. 

Earth Thrive kaže da je već u kontaktu sa  Specijalnim Izvestiocem UN za zaštitnike Prirode po Arhuskoj konvenciji u vezi sa ovim i drugim sličnim slučajevima u Srbiji.

Biro je za sada ostavio status Žalbi u pripravnosti i ponovo će razmatrati slučajeve već na sledećem zasedanju, na jesen, gde postoji mogućnost da jedna ili više žalbi protiv rudnika bude podignuta na aktivan status otvorenog slučaja.