Moj grad

Imate li poverenje u sudstvo? (ANKETA)

publicdomainpictures.net/ilustracija

publicdomainpictures.net/ilustracija

Nezavisno sudstvo jedan je od stubova demokratskog društva i garant je poštovanja osnovnih ličnih i građanskih sloboda. Ipak, prema Cesidovom istraživanju javnog mnjenja iz 2017. godine, poverenje u pravosuđe iznosi svega 21%, dok je nepoverenje pokazalo 46% ispitanika. Najnoviji Izveštaj o proceni korupcije u Srbiji 2023. Centra savremene politike pokazao je da u grupe koje građani smatraju najkorumpiranijima, pored političkih lidera, spadaju sudije, kao i javni tužioci. Boom 93 sprovodi anketu kojom želi da ispita stavove građana o sudstvu u Požarevcu – da li su upoznati sa radom sudova, da li je rad sudova transparentan i imaju li poverenje u sudstvo. Anketa je anonimna.