Društvo

Projekat Back On Track je namenjen mladima starosti od 15 do 29 godina

FOTO: Boom93/N.Stojićević

FOTO: Boom93/N.Stojićević

Služba za edukaciju Privredne komore Srbije u naredne dve i po godine učestvuje u realizaciji dva projekta (Back On Track i IntegrAge) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, a koji su namenjeni specifičnim starosnim grupama i njihovom budućem radnom angažovanju. Vrednost oba projekta iznosi 4.793.157 evra.

Evropska komisija je 29. novembra 2022. godine zvanično usvojila novi program transnacionalne saradnje za Dunavski region za period 2021-2027.

Suočeni sa zabrinjavajućim problemom, a na osnovu sprovedenog istraživanja, projekat Back On Track je namenjen mladima starosti od 15 do 29 godina koji spadaju u kategoriju NEET, niti u obrazovanju, zaposlenju ili obuci, i to posebno u ruralnim sredinama. Kako bi odgovorila na ovaj alarmantni izazov, Evropska unija je postavila za cilj da smanji stopu NEET kategorije na ispod 9% do 2030. godine - izjavila je Ivana Kovačević, rukovodilac Službe za edukaciju u Privrednoj komori Srbije.

Ključni aspekt projekta je da se dopre do navedene kategorije, da se motivišu i efikasno integrišu neaktivni mladi ljudi, koji su neangažovani i marginalizovani. Projekat takođe ima za cilj, ističe Kovačević, da sagleda karakteristike ovih mladih ljudi, da uspostavi održive i efikasne metode angažovanja, olakšavajući im socijalnu i obrazovnu integraciju, pružajući ciljanu i personalizovanu podršku da ostvare svoje individualne aspiracije i unaprede svoje osnovne, životne veštine, a ujedno i mentalno blagostanje.

Prema rečima Kovačevićeve, drugi, ne manje značajan projekat u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, jeste projekat IntegrAge, posvećen podršci, odnosno integraciji starijih radnika (55+ godina ) u tržište rada, kapitalizujući njihovo znanje i iskustvo, ujedno im pomažući da se prilagode novim načinima rada.

Osnažujući ih kroz razvoj veština i mentorstvo, projekat ima za cilj da zadrži njihovu ekspertizu u privredi, dok se istovremeno bavi i nedostatkom kvalifikovane radne snage. Pored toga, promocija zdrave ravnoteže između posla i privatnog života u skladu sa njihovim godinama je centralni fokus, osiguravajući dobrobit i produktivnost starijih radnika - istakla je Kovačević.
Program Dunavskog regiona uključuje devet zemalja EU (Austrija, dve nemačke regije Baden-Virtemberg i Bajern, Češka, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Rumunija i Bugarska) i pet zemalja koje nisu članice EU (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija i Ukrajina). Po broju zemalja i regiona koji sarađuju, ovo je jedan od najvećih Interreg programa u ovom programskom periodu.

Budžet novog Programa za Dunavski region Interreg iznosi 266 miliona evra i ima za cilj da podrži razvoj i implementaciju projekata saradnje koji doprinose razvoju inovativnog, održivog i socijalnog Dunavskog regiona, kao i da unaprede regionalno upravljanje za suočavanje sa zajedničkim izazovima.