Društvo

JKP “Komunalne službe” kupuje sadnice

Foto: S.Lisac

Foto: S.Lisac

Po tehničkoj specifikaciji javne nabavke Komunalne službe potražuju sadnice drveća, visoke (58 kom.), niske (5) i žbunaste lišćare (12), visoke (6) i žbunaste četinare (14). Ukupno 95 sadnica.

Procenjena vrednost javne nabavke je million dinara bez poreza.

Rok za podnošenje prijava je 6.jun. 

U slučaju da po prijemu zahteva za isporuku od strane naručioca, ponuđač izvrši neodgovarajuću isporuku u smislu kvaliteta ili količine, naručilac će momentalno i bez odlaganja izvršiti reklamaciju.

 U tom slučaju, privredni subjekt/ponuđač mora otkloniti nedostatke najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema reklamacije, i isporučiti nedostajaću ili celokupnu količinu predmetnih dobara traženog kvaliteta. Troškovi vraćanja reklamiranih dobara idu na teret privrednog subjekta, ponuđača.

Ponuđač odgovara za sve skrivene mane isporučenih dobara. Takođe se obavezuje da će štetu koja nastane usled isporučenih nekvalitetnih dobara, nadoknaditi u visini stvarno pričinjene štete.

Pismena garancija na ponuđena dobra koja se nude mora iznositi minimalno 12 meseci.

NIje poznato gde će sadnice biti posađene. 

Podsetimo, oko 70% sadnica stabala u Sunčanom parku osušila su se nakon nepunih godinu dana od sadnje.