Izbori 2024

Ljiljana Ugrinović: Socijalna i manjinska pitanja uvek su rak rana svake vlasti

Nosilac izborne liste Vlaške stranke, Ljiljana Ugrinović u okviru serijala “Zumiranje – Izbori 2024.” govorila je o najvećim problemima u gradu, kao i o planovima Vlaške stranke ukoliko uđu u gradski parlament.

Kako je za Boom 93 rekla Ljiljana Ugrinović, Vlaška stranka u Požarevcu smatra da su najkritičniji problemi u gradu infrastruktura, obrazovanje i socijalna pitanja.

“Naš plan je rekonstrukcija ulica u gradu i selima, adekvatna vodovodna, kanalizaciona, toplifikaciona mreža. Zalagaćemo se za veći budžet za infastrukturne namene.”

Po pitanju obrazovanja Ugrinović navodi da će raditi na unapređenju dualnog obrazovanja odnosno fokusiraće se na obrazovne profile koji su traženi na tržištu rada.

“Obrazovanje ćemo pospešiti uvođenjem dualnog obrazovanja sa akcentom na obrazovne profile koji su traženi na tržištu rada kao što su zavarivači, konobari, kuvari, programeri i drugo. Učenici bi obavljali praktičnu nastavu u preduzećima i nakon diplomiranja odmah bi dobili posao.”

Ugrinović smatra da su socijalna i manjinska pitanja “uvek “rak rana” svake vlasti.

Našim učešćem u vlasti bi se stvorili uslovi za izdvajanje znatno većih sredstava za te namene.”

Izborna lista ''VLAŠKA STRANKA – Ljiljana Ugrinović''  izlazi na lokalne izbore pod rednim brojem dva.