Društvo

KPZ za žene sledeće godine dobija nov paviljon za smeštaj osuđenica

FOTO: Youtube/Screenshot

FOTO: Youtube/Screenshot

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević izjavio je da Ministarstvo pravde i Uprava ostaju dosledni u unapređenju materijalnih i svih drugih uslova u cilju humanog i dostojanstvenog izvršenja kazne zatvora za osobe ženskog pola.

„Svuda u svetu penološka praksa prepoznaje žene kao posebno ranjivu i osetljivu populaciju i zato godinama unazad predano radimo na unapređenju uslova u kojima osuđenice izdržavaju kaznu zatvora“, izjavio je Carević na Svečanoj akademiji povodom 150 godina postojanja Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu.

On je podsetio da je zavod u Požarevcu jedina kazneno-popravna ustanova u Srbiji u kojoj kaznu zatvora i maloletničkog zatvora izdržavaju osobe ženskog pola, bez obzira na visinu kazne.

Carević je naveo da je, u cilju unapređenja materijalnih uslova u ovom zavodu, krajem 2022. godine počela izgradnja glavne smeštajne jedinice, kapaciteta za 250 osuđenica u skladu sa svim standardima Evropske unije i Saveta Evrope.

„Završetkom ovog paviljona sledeće godine, u potpunosti će biti rešeno pitanje smeštajnih kapaciteta u ovoj ustanovi budući da je u zavodu 2019. godine izgrađen moderan paviljon za 160 osuđenica“, istakao je direktor Uprave.

On je rekao da je u fokusu rada svih zaposlenih u ovoj ustanovi humano izvršenje kazne, stavljajući na prvo mesto osuđenicu i njenu dobrobit koja se tiče obrazovanja, sticanja radnih veština, kontakata sa porodicom, učešća u umetničkim i kulturnim sekcijama…

„Osim mogućnosti da nastave prekinuto školovanje, osuđenice mogu da završe obuke za deficitarna zanimanja poput sertifikovane obuke za scensku fotografiju, zatim za krojenje i šivenje, kao i za poslove uzgajanja povrća i cveća u plasteniku, manikira i pedikira”, ukazao je Carević.

Carević je najavio da će Ministarstvo pravde nastaviti sa intenzivnim radom na poboljšanju materijalnih uslova za smeštaj lica lišenih slobode, kao i uslova u kojima rade zaposleni u svim kazneno-popravnim ustanovama.

Izgradnja novog paviljona u KPZ za žene počela je 2022. godine

Kako je Carević ranije rekao, kada bude izgrađen, novi paviljon biće dovoljan za smeštaj 220 osuđenica, koji će u potpunosti zadovoljiti sve neophodne standarde.

Projekat izgradnje novog paviljona obuhvata izvođenje radova na rušenju postojećeg glavnog smeštajnog objekta i na istom mestu izgradnju novog objekta za sneštaj osuđenih lica. Objekat će biti priključen na izgrađenu infrastrukturu kompleksa, vodovod, fekalnu i kišnu kanalizaciju, kao i na postojeću kotlarnicu i trafostanicu.

Garantni rok za izvedene radove je dve godine od dana primopredaje objekta.

Vrednost radova je 490 miliona dinara.

KPZ za žene novi paviljon dobio 2019. godine

U KPZ za žene u Požarevcu tokom 2019. godine završena je izgradnja novog paviljona za smeštaj 160 osuđenica. Novi paviljon je tada opremljen posteljinom koju su šile osuđenice i nameštajem koji prave osuđenici u Zabeli koji su prethodno prošli obuku za te poslove.

U novom paviljonu u КPZ za žene, površine 2.600 kvadrata, smešteno je otvoreno, poluotvoreno i prekršajno odeljenje. Vrednost radova iznosila je 1,7 miliona evra, od čega je 85 odsto finansirala Evropska unija.