Moj grad

Zaseda Skupština grada

FOTO: Boom93/R. Momirović

FOTO: Boom93/R. Momirović

U toku je 33. Skupština grada Požarevca.

Na dnevnom redu pred odbornicima je Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Požarevca za 2023. godinu, koji je podnelo Gradsko veće.

Takođe, danas se odlučuje o Predlogu odluke o utvrđivanju kategorije korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga na teritoriji Grada Požarevca.

Odbornici će razmatrati i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans 1 programa poslovanja Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac za 2024. godinu. 

Takođe, odbornici danas razmatraju ostavke direktora JP „Ljubičevo“, Mirka Stojanovića, i direktora Narodnog muzeja Požarevac, Gordana Bojkovića, i odlučuju o imenovanju novih vršilaca dužnosti.

Na dnevnom redu je i predlog rešenja o prestanku funkcije, razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Politehničke škole u Požarevc, kao i predlog Odluke o izmenama Odluke o imenovanju Gradske izborne komisije u Požarevcu u stalnom sastavu.

Dnevni red dopunjen je predlogom Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu cenovnika usluga JKP „Parking servis“ Požarevac.