Društvo

Centar za socijalni rad obeležio 60 godina rada

FOTO: Boom93

FOTO: Boom93

Centar za socijalni rad u Požarevcu danas je obeležio 60 godina rada, a kako je navela direktorka Tatjana Rajić, ovo je ustanova koje je u prethodnih šest decenija velikom broju građana pomogla u rešavanju problema socijane zaštite.

„Centar za socijalni rad je specifična ustanova, čiji se rezultat rada teško može iskazati brojkama, grafikonima, statističkim pokazateljima i puno je snage posvećenosti i truda, razumevanja od strane zaposlenih utkano u svaki pojedinačni slučaj, u svakoj porodici sa kojom se bavimo“, navela je Rajić.

Ona je napomenula da je broj porodica sa kojima stručni saradnici rade od 350 do 400, što je deset puta više u odnosu na kolege u Evropi ili Americi.

„Sa druge strane naš sistem je pokazao daleko bolje rezultate u vanrednoj situaciji uzrokovane pandemijom, što govori o profesionalizmu i posvećenosti mojih kolega. Naša ustanova je bila i ostaće, tu, za naše sugrađane onda kada život nemilosrdno okrene stranicu i kada smo tu kao jedina adresa za podršku i utehu a pre svega za ostvarivanje prava naših sugrađana u oko 198 različitih vrsta postupaka, za prosečno 8.000 korisnika godišnje sa brojem kolega od 23 koji su nosioci aktivnosti”, istakla je između ostalog direktorka Rajić.

FOTO: https://www.facebook.com/sasa.pavlovic.pozarevac

Centar zadovoljava zaštitne potrebe svojim građanima na posredan ili neposredan način putem multidisciplinarnog rada.Svoju delatnost obavlja vršenjem javnih ovlašćenja prenetim od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i obavljanjem poslova i pružanjem usluga iz nadležnosti lokalne samouprave, odnosno grada Požarevca.

Osnovna delatnost Centra za socijalni rad je da svojim građanima i njihovim porodicama pruža različite vrste pomoći kada se nađu u stanju socijalne potrebe.

Podsetimo, Centar za socijalni rad Požarevac je osnovan juna 1962 godine.