Društvo

Koja ulica u Kostolcu dobija novi trotoar?

Foto: Boom93/M. Veljković

Foto: Boom93/M. Veljković

Komisija za Javne nabavke Grada Požarevca dodelila je ugovor grupi ponuđača za ojačavanje i zamenu trotoara u ulici Nikole Graonića u Kostolcu. Radovi na trotoaru obajavljaće se od raskrsnice sa Porečkom ulicom do raskrsnice sa Rudarskom ulicom.

Ugovor je dodeljen grupi ponuđača koju čine LP Gradnja iz Kostolca i „Saba Belča“ iz Preševa. Njihova ponuda od 1.645.316 dinara bez PDV-a je prihvaćena kao najpovoljnija.

Podsetimo da je ova grupa ponuđača dobila i ugovor za rehabilitaciju pešačke staze na plaži „Topoljar“ u Kostolcu.

Šta će se sve raditi tokom rekonstrukcije?

Kako se navodi u tehničkoj specifikaciji, radovi na ojačavanju trotoara podrazumevaju geodetsko obeležavanje trase pre početka radova, rušenje postojećih ivičnjaka, demontažu i ponovnu montažu metalnih stubova i saobraćajnih znakova na trotoaru.

Takođe, tokom radova planirani su i nabavka i postavljanje novih ivičnjaka,  popločavanje behaton ploča i izrada novog asfaltnog zastora.

Maksimalni rok za izvođenje radova je 20 radnih dana, a garantni rok ne može biti kraći od dve godine za izvedene radove.