Društvo

Malo Crniće kreće u energetsku sanaciju stambenih objekata

Foto: Pixabay/ilustracija

Foto: Pixabay/ilustracija

Opština Malo Crniće raspisala je Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata.

Kako se navodi u javnom pozivu, mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene programom sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Malo Crniće.

Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju sledeće uslove:  da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave, da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, kao i da imaju ateste za materijale i proizvode.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa zaključno sa 28. junom.

Više informacija možete pronaći OVDE.