Društvo

Na koji deo računa za struju ćemo imati popust?

FOTO: Boom93/R. Momirović

FOTO: Boom93/R. Momirović

Što veća ušteda struje, to će biti veći popust.

Кako piše N1, ovo pravilo koje će se primenjivati počev od oktobarskih računa za struju, pa zaključno sa martovskim 2023, ne znači, međutim, da će se popust koji ide do maksimalnih 30 odsto primenjivati na ceo račun, već samo na određene stavke.

Primenjivaće se na zbir prve tri stavke – obračunske snage, troška garantovanog snabdevača i utrošene energije.

Popust se ne obračunava na dve naknade – na onu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, niti na naknadu za unapređenje energetske efikasnosti.

Popusta nema ni na taksu za javni medijski servis.

Dakle, popust od 15 do 30 odsto, koliko će dobiti građani koji potrošnju struje smanje za minimum pet do više od 30 odsto, računaće se na stavku „zaduženje za električnu energiju u obračunskom periodu“ koju čini zbir tri iznosa – obračunske snage, troška garantovanog snabdevača i utrošene energije. Tako umanjeno „zaduženje za električnu energiju“ (što je, u stvari, četvrta stavka na računu za struju) uvećava se za naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, kao i za naknadu za unapređenje energetske efikasnosti. Ove dve naknade će, u slučaju uštede, biti niže jer zavise od utrošenih kilovat časova, ali na njih se popust ne obračunava.

Na novodobijeni zbir obračunava se akciza u iznosu od 7,5 odsto, pa na sve to još PDV od 20 odsto.

Ukupan račun dodatno se uvećava za iznos takse za RTS od 299 dinara.

Ova „klizna skala“ umanjenja računa u odnosu na uštedu u potrošnji primenjivaće se šest meseci, počev od oktobra. Meriće se potrošnja jednog meseca u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Umanjenje će se računati na sledeći način:

Za domaćinstva koja umanje potrošnju od pet do 20 odsto, obračunavaće se popust od 15 odsto.

Za domaćinstva koja umanje potrošnju od 20 do 30 odsto, popust je 20 odsto.

Za domaćinstva koja umanje potrošnju za više od 30 odsto, obračunavaće se 30 odsto popusta.

Građanima koji nemaju potrošnju u konkretnom mesecu – popust se neće obračunavati.