Društvo

Potpisano javno privatno partnerstvo između opštine Žagubica i kompanije Arriva

FOTO: Arriva

FOTO: Arriva

<div class="t pg-1m0 pg-1x2 pg-1h6 pg-1ya pg-1ff3 pg-1fs0 pg-1fc0 pg-1sc0 pg-1ls0 pg-1ws0"><span class="pg-1ff2"><span class="pg-1ff1"><span class="pg-1ff4">Opština Žagubica potpisala je Javni ugovor o </span></span></span>poveravanju obavljanja delatnosti javnog linijskog gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji <span class="pg-1ff4">te opštine<span class="pg-1ff1"> za  </span></span>period od narednih 10 godina, <span class="pg-1ff4">između Opštine Žagubica i kompanije Arriva Litas<span class="pg-1ff1">. Ovaj Ugovor je <span class="pg-1ff2">prvo javno  </span></span></span>privatno partnerstvo <span class="pg-1ls4">za</span> linijski drumski prevoz putnika <span class="pg-1ff3">na teritoriji Braničevskog okruga<span class="pg-1ff1"> <span class="pg-1ff4">i samim tim značajan je </span></span></span>za obe strane.</div>

Saradnja kompanije Arriva i Opštine Žagubica traje decenijama unazad i verujemo da smo sve vreme bili pouzdan i  lojalan partner. Upravo ovaj model osmišljen je da zaštiti kako javni interes tako i privatne kompanije kao izvođača. Privilegovani smo što smo upravo mi deo ovog prvog javno privatnog partnerstva, istakao je Negoslav Jovanović, direktor kompanije Arriva Litas.
Prevoz će se obavljati na 10 linija i to Žagubica AS Laznica – Selište, Žagubica AS – Suvi Do, Žagubica AS –  Milatovac, Žagubica AS-Vukovac S Jošanica, Žagubica AS-Izvarica S – Ribare, Žagubica AS – Izvarica R – Ribare,  Krupaja Milanovac – Sige Krepoljin, Krepoljin – Medveđica–Bliznak, Žagubica AS – Krepoljin – Krupaja i Osanica  – Žagubica AS. Prevoz se obavlja sa vozilima minimum standarda EURO 5.
Jovanović je dodao da za kompaniju koja se bavi prevozom putnika ovo mnogo znači, s obzirom da se neće gubiti  vreme na administraciju iznova svake godine i konkurisanje, već će najveći fokus biti na tome kako da se pruži, ali i unapredi usluga koja se pruža korisnicima.
Imamo postavljen cilj, strategiju i viziju za narednih 10 godina, a to je zadovoljan krajnji korisnik sa konstantnim  unapređenjem usluga koje pružamo. Pored toga, kroz ovaj model saradnje, omogućeno je i partneru, u ovom slučaju lokalnoj samoupravi da ima bolji nadzor i praktično kontrolni mehanizam sve vreme trajanja Ugovora , dodao je Jovanović.
U Opštini Žagubica, na 760 km², u 18 naselja, po popisu iz 2011. godine živi 12.737 stanovnika. U starosnoj strukturi  stanovništva dominiraju radno sposobni sa oko 59%, na starije otpada oko 28%, dok su mladi zastupljeni sa oko 13%. Prema rečima predsednika Opštine Žagubica, Safeta Pavlovića, iako razuđena teritorija, prevoz je do sada funkcionisao dobro, a veruje da će u narednom periodu funkcionisati još bolje i da će međusobna saradnja biti još delotvornija i stalno unapređivana.
Podizanje kvaliteta života stanovništva jedan je od prioriteta razvoja Opštine Žagubica i ubeđeni smo da će ovaj novi model saradnje, kroz javno-privatno partnerstvo, učiniti kvalitetnijim javni prevoz putnika u našoj sredini i time podići kvalitet života, na opšte zadovoljstvo i dobrobit naših građana, posebno je istakao Safet Pavlović, predsednik Opštine Žagubica.
Ugovor o prevozu potpisan je prekjuče, u prostorijama Opštine Žagubica a primena Ugovora, odnosno prevoz počinje dse realizuje već od 1. septembra. Informacije o redu vožnje dostupne su na AS Žagubica.