Ekonomija

Ministarstvo pokrenulo kampanju “Da klikneš od sreće”

Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija pokrenulo je kampanju “Da klikneš od sreće” pod sloganom “I ja sto dobijam isto” u cilju informisanja mladih koji imaju pravo na jednokratnu pomoć od 100 evra.

Vlada je predvidela novčanu pomoć za sve državljane Srbije od navršenih 16 do 29 godina, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu, a na koju mogu računati u februaru.

Baner Boom93 iOS aplikacija za VestiS obzirom na to da je Zakon o Privremenom registru državljana od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć danas stupio na snagu, svi državljani koji su do 13. januara napunili 16 godina imaju pravo na tu novčanu pomoć, odnosno svi koji pune 30 godina od 14. januara pa do kraja godine.

Prijave za novčanu pomoć će trajati od 15. do 30. januara na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs.

Nakon unošenja osnovnih ličnih podataka, biće zavedena prijava čiji će status moći da se proveri na portalu, a ukoliko državljanin nema račun u banci, potrebno je da izabere banku u kojoj će mu automatski biti otvoren namenski račun.

Nakon obrade prijave, prijavljeni državljanin će 100 evra moći da podigne sa svog ili namenskog računa.

Primaocima novčane socijalne pomoći i osuđenicima ovaj novac se uplaćuje automatski, bez podnošenja prijave.

Ministarstvo finansija