Društvo

Koje mame imaju pravo na subvencije za prvi stan?

Foto: S. Lisac

Foto: S. Lisac

Majke koje decu rode počev od ove godine stiču pravo na subvenciju države za kupovinu prvog stana ili kuće.

Ali samo one čiji su mesečni prihodi – zajedno sa njenim supružnikom ili vanbračnim partnerom – ispod dve prosečne plate na dan podnošenja zahteva. U ovom trenutku, ovaj uslov ispunjavaju majke koje zajedno sa partnerom prihoduju manje od 138.272 dinara mesečno, prenosi N1.

Vlada Srbije je, naime, na današnjoj sednici usvojila dva propisa – uredbu kojom precizira ko ima pravo na subvencije za kupovinu prvog stana, i odluku kojom određuje koliki iznos se dodeljuje na ime ovih subvencija koje spadaju u mere populacione politike države. Maksimalna subvencija je 20.000 evra, a majke koje grade kuću u 19 devastiranih opština mogu da računaju da će im država „pokriti“ – 50 odsto vrednosti radova.

Baner Boom93 Android aplikacija

Najviši iznos subvencije koju mogu da dobiju majke deteta rođenog u ovoj godini za kupovinu prvog stana ili kuće je 20.000 evra, predviđeno je Odlukom Vlade.

Procentualno, na najveći iznos – do polovine vrednosti nekretnine koju kupuju, mogu da računaju majke koje žive u devastiranim područjima Srbije i – grade kuću.

Odlukom je, naime, predviđeno da se država finansira 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće „na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta“. I to u područjima koja su utvrđena kao devastirana po Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinice lokalne samouprave za 2014. godinu.

To, pak, znači da na 50 odsto „pokrića“ vrednosti radova na izgradnji nove kuće, mogu da računaju žene – majke dece rođene u 2022. godini, koje žive u sledećih 19 opština: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište, Tutin.

Subvencije za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave su u visini 20 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće.

Kada je reč o kupovini kuće ili stana, subvencije su „u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti“.

Ukoliko žena koja stekne pravo na ove subvencije kupuje stan ili kuću putem stambenog kredita, subvencije su takođe 20 odsto i računaju se na procenjenu vrednost nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, „a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti“.

Uredbom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta preciziraju se uslovi, potrebna dokumentacija i postupak odobravanja ovih subvencija.

Bar pet godina u vlasništvu

Kupljena nekretnina neće smeti da se proda bar pet godina. Zbog toga će u katastar biti upisana zabeležba zabrane otuđenja nepokretnosti u korist Republike Srbije.

Država odobreni novac uplaćuje na namenski račun u banci. Ukoliko se novac iskoristi za nešto drugo a ne u svrhu izgradnje ili kupovine objekta – korisnik subvencije, takođe je predviđeno uredbom – moraće da vrati sav primljen novac uz zateznu kamatu.

Subvencija do detetovog prvog rođendana

Kao što je portal N1 već pisao, država je opredelila ukupno 10 milijardi dinara – što je oko 85 miliona evra – za subvencionisanje kupovine stana ili kuće za majke koje dete rode od 1. januara 2022. godine. Ovo je predviđeno usvojenim izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Zakonom je precizirano da će majke ovu subvenciju moći da ostvare do detetovog prvog rođendana.

Pravo na „novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta“, stiče majka koje dete rodi 1. januara 2022. i kasnije, pod uslovom da je državljanka Srbije, sa prebivalištem u našoj zemlji. Majka koja je strana državljanka takođe ima pravo na ovu subvenciju, ali samo u slučaju da ima status stalno nastanjenog stranca i da je dete rođeno na teritoriji Srbije ili je državljanin Srbije. Uslov je da joj je ovo prva nekretnina u vlasništvu. Zakonom je predviđen i izuzetak – kada ovo pravo može da ostvari otac deteta – a to je u slučaju kada je majka preminula.

„Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta“, precizirano je u zakonu.