Društvo

Anketa: Građanima je prioritet ulaganje u infrastrukturu

Foto: Anđelka Stepanović

Foto: Anđelka Stepanović

Grad Požarevac treba najviše da ulaže u infrastrukturu, zdravstvo i zaštitu životne sredine, pokazuju rezultati ankete koju je sproveo Boom 93, a u kojoj je učestvovalo 197 ispitanika.  

Građani su kroz anketu predstavnicima lokalne samouprave izneli budžetske prioritete, odnosno gde treba ulagati najviše novca. Oblast od javnog interesa koja je najviše zaokupirala građane je ulaganje u infrastrukturu.

Trećina građana (29,4%) koja je učestvovala u anketi „Koji su prioriteti za koje treba izdvojiti novac iz budžeta 2023. godine?” odgovorila je da najviše treba ulagati u infrastrukturu,  26,5 %, odnosno 88 učesnika izjasnilo se da je asfaltiranje najvažnije ulaganje, dok se za širenje toplifikacione mreže izjasnilo  78 ispitanika (23,5%)

Foto: printskrin

Petina anketiranih smatra da je širenje kišne i fekalne kanalizacije prioritet, a 55 ispitanika smatra da je to izgradnja vodoizvorišta. Građani su naveli i izgradnju prepumpne stanice. Za to se izjasnilo 16,6 %, odnosno 31 ispitanik.

Nakon infrastrukture, jedna od oblasti u koju treba da se ulaže najviše novca je zaštita životne sredine. To smatra 94 ispitanih građana (21,4%), a isto toliko njih se izjasnilo za zdravstvo.

Za rešavanje problema  zagađenja vazduha je trećina anketiranih (29,5%),  za iznošenje i deponovanje smeća 71 građanin (26,5%),  a rešavanje problema pijaće vode je najvažnije za 66 građana (24,6%). Saniranje problema otpadnih voda je prioritet za 47 građana (17,5%).

Kvalitet vazduha u Požarevcu je loš. U nedostatku merne stanice, građani su sami postavili uređaje za merenje kvaliteta vazduha.
Foto: Boom93/MMV

Kada je reč o zdravstvu, 94 ispitanika smatra da Grad Požarevac treba najviše ulagati  u ovu oblast. Skoro trećina (26,8%) se izjasnila da je kupovina opreme koja nedostaje Domu zdravlja najbitnija, dok je 65 građana (26,4%) za kupovinu aparata za novu zgradu bolnice. Rekonstrukcija glavne zgrade bolnice je najvažnija za 54 anketiranih (24%), a 47 (19,1%) njih se izjasnilo da je to zapošljavanje novih medicinskih radnika.

FOTO: Boom93 / R. Momirović

Osim infrastrukture, zdravstva i zaštite životne sredine, anketirani su kao prioritete za koje treba izdvojiti novac naveli kulturu (12,1%) i sport (12.3%).

Skoro trećina građana (28,4%) navela je da najviše sredstava za kulturu treba ulagati u unapređenje postojećih i stvaranje novih kulturnih manifestacija. Za programske sadržaje izjasnilo se 28 ispitanika (24,1%), za osnivanje omladinskog centra je 25 anketiranih (21,6%), a za formiranje profesionalnih pozorišta je 23 ispitanika (19,8%).

Radi unapređenja sporta u gradu građani smatraju da najviše novca treba uložiti u izgradnju zatvorenog bazena. To je navelo 42 anketiranih građana (23,1%), a 35 (19,2%) ispitanika je za uređenje Bambi parka. Za izgradnju igrališta za decu je 29 građana (15,9), dok je podjednak broj onih, po 26 ispitanika (14,3%), koji su za rekonstrukciju bazena i besplatan sport za najmlađe.

Budžet za 2023. godinu iznosi 5.352.022.769 dinara. Najviše novca predviđeno je za rekonstrukciju gradskog bazena, kao i dogradnju objekta za bazensku tehniku, 296.864.440 dinara. Druga najskuplja investicija u narednoj godini, za koju je planirano 90,3 miliona dinara, jeste rehabilitacija kolovoza i trotoara u Ulici 6. ličke divizije u Požarevcu, prva faza – od Ulice Moše Pijade do Osnovne škole „Desanka Maksimović”.

Pogledajte prošlogodišnju anketu Boom 93 na LINKU.