Društvo

Da li ste u biračkom spisku?

Marko Veljković/Boom93/Arhivska fotografija

Marko Veljković/Boom93/Arhivska fotografija

Gradska uprava grada Požarevca obaveštava građane da mogu da provere da li su upisani u birački spisak i da li su uneti podaci tačni.

Kako je u saopštenju navedeno, deo biračkog spiska biće stavljen na javni uvid u kancelariji broj 23 Gradske uprave Požarevac, u periodu od 7.30 do 15.30 časova.

Podatke u biračkom spisku građani mogu da izvrše i elektronskim putem na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj objavljen u sredstvima javnog informisanja i internet stranici pomenutog ministarstva.

Zahtev za promenu u delu biračkog spiska može biti podnet (upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku) u kancelariji broj 23, do 31. decembra, kada se birački spisak zaključuje. Nakon zaključenja biračkog spiska, do 12. januara u 24 časa, Ministarstvo državne uprave će vršiti promene u biračkom spisku.

Takođe, građanima se ostavlja mogućnost da najkasnije do 26. decembra u 24 sata, u kancelariji 23 gradske uprave podnesu zahtev da se u birački spisak unese podatak da će na predstojećem republičkom referendumu, radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije, glasati po mestu boravišta u zemlji.

Građani sa boravištem u inostranstvu mogu, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva, da pošalju zahtev Gradskoj u pravi u Požarevcu za obaveštenje o podacima koji su za njih uneti u birački spisak.

Sve informacije se mogu dobiti na telefon 012/539-708.