Društvo

Poreska uprava objavila kalendar obaveza za decembar

ilustracija/pixabay

ilustracija/pixabay

Poreska uprava objavila je spisak poreskih obaveza za decembar, piše <a href="https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/poreska-uprava-objavila-kalendar-obaveza-za-decembar" target="_blank" rel="noopener">Nova Ekonomija</a>.

5.12.2022.

 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.
 • Dostavljanje izveštaja o ispunjenoj obavezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

12.12.2022.

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

15.12.2022.

 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Podnošenje obaveštenja preduzetnika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2023. godini.
 • Podnošenje obaveštenja preduzetnika da u 2023. godini neće vršiti isplatu lične zarade.
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako je u novembru ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit preduzeća za prethodni mesec.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
 • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

30.12.2022.

 • Plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.