Ekonomija

Popović: Vlada Srbije usvaja akcioni i operativni plan za primenu Strategije razvoja tržišta kapaita

Pixabay/ilustracija novac euro

Pixabay/ilustracija novac euro

Pomoćnik ministra finansija Srbije Ognjen Popović najavio je danas da će sledeće nedelje Vlada Srbije usvojiti akcioni i operatvni plan za primenu Strategije razvoja tržišta kapaitala, za period od 2021. do 2016, koji predvidja uspostavljenje radne grupe sastavljene od predstavnika Vlade, Narodne banke Srbije i finansijskih institucija.

Popović je, na otvaranju konferencije “Srpski dani osiguranja 2021” u Arandjelovcu, pozvao osiguravače da učestvuju u radu tog tela, čija će uloga biti da prati dešavanja na tržištu kapitala i da se prilagodjava novim situacijama.

Podsetio je da je širi cilj strategije da Srbja razvije konkurentno, visokoefikasno, transparentno i produktivno tržište kapitala, što je ključno i za razvoj teržišta osiguranja.

“Ako se pogleda trenutni portfolijo društava za osiguranje, svega jedan osto čine akcije, iako je veliki razlog za to nepostojanje adekvatnog tržišnog materijala”, kazao je on i dodao da su očekivanja da taj udeo u periodu sprovodjenja strategije dostigne dvocifren broj.

Istakao je da strategija radi na dva pravca – uspostavljanje atraktivnog tržišnog materijala, kroz podršku emitentima, uz istovremenu podršku institucionalnim i individualnim investitorima, kroz izmenu regulativnog okvira i jačanje institucija.

Podsetio je i da su izmene Zakona o osiguranju, koje su usvojene u aprilu ove godine, rešile višedecenijski problem društvenog kapitala u nekim komapnijama poput “Dunav osiguranja”, “Dunav Re” i “Triglav”, čime su one izjednačene sa ostalim učesnicima na tržištu.

Dodao je i da će dalja primena odredbi tog zakona imati indirektni uticaj na tržište osiguranja, ali i na tržište kapitala.

“Kapital u ovim društvima napokon dobija titulara čime se povećava transparentnost i odgovornost u poslovanju, a bitno je i da se te akcije konačno pojavljuju na berzi, da su u rukama kompanija, ali i zaposlenih i bivših zaposlenih čime raste baza naših ritejl investitora”, kazao je on.

Popović veruje da je industrija osiguranja u Srbiji i regionu “u savršenoj poziciji da u sledeće dve decenije doživi poslovnu renesansu koju su doživele banke u prethodnih 30 godina”.